Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Jia Qinglin
2012-10-29 18:30:48 CRI

Jia Qinglin

Przewodniczący Komitetu Krajowego Ludowej Politycznej Rady Konsultatywnej Chińskiej Republiki Ludowej

Chciałbym serdecznie pogratulować organizatorom Tygodnia Kultury Tybetańskiej w Polsce i życzyć tej imprezie pełnego sukcesu! Jak napisał pewien chiński poeta pół tora tysiąca lat temu, „bliscy sercu przyjaciele czynią nieodległymi nawet dalekie strony". Wprawdzie Chiny i Polskę dzielą tysiące kilometrów i cały wielki kontynent, blisko łączą nas szczególne i długie dzieje, jak też unikalne i wspaniałe kultury. Kultura tybetańska to szczególnie cenny diament w skarbnicy kulturalnej Chin, a wręcz całego świata. Pierwsza poświęcona Tybetowi impreza kulturalna, jaka odbywa się w Polsce z chińskiej inicjatywy, stanowi istotny element chińsko-polskiej wymiany kulturalnej. Stanie się ona oknem, przez które Polacy spojrzeć będą mogli na „Dach Świata", aby lepiej poznać ten region Chin. Na pr zes t r zeni s ześciu dekad Tybet , ta s tarodawna i mistyczna kraina, k roczył pod kierunkiem rządu centralnego jasną drogą ku rozkwitowi, postępowi i nowoczesnej cywilizacji. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat przeszedł na tej drodze dystans odpowiadający stuleciom, zadziwiając tym cały świat. Tydzień Kultury Tybetańskiej zaprezentuje Polakom zapierające dech w pier siach krajobraz y regionu, j ego niesamowi t ych mi e s z k ańców, w y b i tn e d z i e ł a t y b e t ańs k i c h a r t y s tów, historyczne przemiany zachodzące w Tybecie, jego niezwykle dynamiczny rozwój, jak również jedność i harmonię społeczną, k tóre go cechują. W ten sposób Polac y będą miel i okazję dowiedzieć się o wielkich zdobyczach cywilizacyjnych procesu modernizacji, k tóry rozpoczął się w Tybecie nieco ponad pół wieku temu. Jes tem przekonany, że Tydzień Kul tur y Tybetańsk iej przyczyni się do dalszego rozwoju chińsko-polskiej wymiany kulturalnej i pogłębi wiedzę Chińczyków i Polaków o sobie nawzajem, otwierając nowy rozdział w historii przyjaźni między naszymi krajami. Organi z atorom Tygodnia Ku l t u r y Tybetańsk iej ż yc zę wielkiego sukcesu! Pr z yj a źni międz y Chińc z ykami a Pol a kami ż yc zę z aś niewyczerpanej siły witalnej!

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China