Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Józef Oleksy
2012-10-29 18:36:23 CRI

Józef Oleksy

b. Marszalek Sejmu/ przewodniczący Parlamentu/ oraz b. Premier Polski Profesor Akademii Finansów w. Warszawie Honorowy profesor Chińskiego Instytutu Problemów Współczesnego Świata w Pekinie.

Coraz częściej międzynarodowa opinia publiczna postrzega Tybet jako integralną część państwa chińskiego. Pos t r zega j ednoc ześni e j e g o p r awo d o autonomi c znej samor z ądności reg ionalnej . Samoorga n i z acj a społec zna j e s t b owi e m f undament a lną z a s adą p r a w c z ł owi e k a i obywatela powszechnie uznawaną przez współczesny świat. Interkulturowa misja tybetańskich doświadczeń sprawdza się w wiekowej historii tego himalajskiego regionu. Podobna jest do polskich doświadczeń kraju ulokowanego w tyglu europejskich różnic i odmienności . Kultura inspiruje si łą swojego wyrazu artystycznego do dialogu, pojednania i porozumienia. Nie do zastąpienia jawi się w tym procesie funkcja pozarządowego ruchu publ icznego , jego społecznej dyplomacj i . Instytucje państwa i samorządu regionalnego korzystając z jego usług wzbogacają swoje możliwości efektywnego działania.
  Moje osobiste doświadczenie naukowca , państwowca i społec znika , j es t potwierdzeniem tego pr zekonania. Żywię więc nadzieję, że Tydzień Tybetańskiej Kultury spełni
swoje cele , zachęcając do regionalnej współpracy polskot ybetańsk iej podejmowanej z arówno p r zez podmiot y państwowe , samorządowe i społeczne. Witam więc cenną inicjatywę Tygodnia, k tórej realizatorami są instytucje tych podmiotów.

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China