Guizhou, krajobraz przepiękny
  2013-02-28 17:42:16


Nasz dziennikarz relacjonuje na żywo: "Obecnie jestem w wiosce Jinchang u podnórza góry Fanjing, obok mnie jest czysta rzeka Jingchang, która pływa do miasteczka Muhuang leżącego w odległości 11 km., w tym miejscu znajduje się także źródło rzeki Yinjiang - kolebki powiatu Yinjiang. Po obu stronach rzeki stoją wysokie góry pokryte zielenią, pod starym drzewem czynna jest knajpa wiejska, której właścicielem jest rolnik Tian Maoxiong. Knajpa przyciąga gości z różnych rejonów do próbowania przysmaku narodowości Tu dzięki dobrze chronionemu środowisku i pięknemu.

"W naszej knajpie codziennie w czasie obiadu klienci są liczni jak podczas święta, podjęliśmy gości dziennie najwięcej przy 70, 80 stołach . Roczne dochody z tej knajpy wynoszą przynajmniej 200, 300 tys. yuanów RMB."

W dniu dzisiejszym Tian Maoxiong zarabia się na znanym lokalnym przysmaku "złoty ser sojowy", a nie na wydobyciu złota, obecnie przysmak narodowości Tu "złoty ser sojowy" zastąpił już wydobycie złota, z którego wioska Jinchang kiedyś była bardzo znana.

Wioska Jinchang słynie z bogactwa złota w tym rejonie,od czasu odkrycia złota w ostatnich latach dynastii Qing do lat 80. zeszłego wieku, ta wioska znajdująca się u podnórza góry Fanjing stała się rajem dla poszukiwaczy złota. Tian Maoxiong, który wyrastał przy kopalnii złota, widział na własne oczy licznych poszukiwaczy złota.

W 1989 roku był najwyższy szczyt wydobycia złota, w owym czasie liczba poszukiwaczy przybyłych z różnych rejonów kraju wyniosła 2 tysiące osób, otworzono 21 kopalnii, bujnie rozwijało się wydobycie złota.

Wydobycie złota przyniosło chwilową korzyść mieszkańcom wioski Jinchang. Mieszkańcy wioski Jinchag, którzy nie mieli środków pieniężnych, ani nie znali techniki, naturalnie zaczęli działać jako nosiciele dla właścicieli kopalnii. Przenosili oni urządzenia, maszyny, warzywa itp. za noszenie 50 kg rzeczy mogli zarobić 6 yuanów RMB, to stanowiło główne dochody mieszkańców wioski Jinchang. 20-letni Tian Maoxiong w owym czasie otrzymał pierwszy w swoim życiu zarobek właśnie za noszenie ciężaru w kopalnii złota.

Yuany za dzienną pracę, to był bardzo dobry zarobek w naszym rejonie.

Wydobycie złota przyniosło dochody mieszkańcom miejscowym, dostarczyło miejscowemu rządowi rocznie ponad 2 miliony yuanów na dochody finansowe, co stanowiło połowę dochodów tego miasteczka w owym czasie.

Zdając sobie sprawę z tego,że właściciel kopalnii złota mógł otrzymać największe interesy gospodarcze,Tian Maoxiong zrezygnował pracę fizyczną w kopalnii. W roku 2000 wraz z braćmi zebrał on kilkadziesiąt tysięcy yuanów RMB, otworzył kopalnię, osobiście został właścicielem kopalnii złota.

Zaczęliśmy prowadzić kopalnię złota, dlatego,że za włożynie jednego yuana można było zarobić w drugim roku ponad 10 yuanów. Natomiast nam się nie udało, ani groszy myśmy nie zarobili.

W związku z tym,że kopano coraz głębiej w kopalniach, gromadzono coraz więcej wody, następowały często potoki górskie. Potok górski zniszczył kopalnię i urządzenia, które były własnością Tian Maoxiong, co udaremniło jego marzenie o fortunie. Z tej tragedii Tian Maoxiong stracił kilkadziesiąt yuanów, jednak miasteczko Muhuang zapłaciło wysoką ceną za środowisko.

Było to poważne nastęstwo, po prostu zagłada środowiska. Wtedy lasy zostały masowo wycięte, rzeka była poważnie zanieczyszona, w której prawie nie widać było wody, tylko same piaski z kopalnii złota jak błoto.

Rzeka Jinchang ma swój początek przy wiosce Jinchang, woda z tej rzeki została poważnie zanieczyszczona, którawywołała poważne następstwo mieszkańcom dolnego biegu tej rzeki, o to sekretarza Komitetu KPCh w wiosce Yaziyan Tian Renli strasznie głowa bolała.

Zanieczyszczona woda wypływała z kopani złota, która uniemożliwiła nam plon z uprawy roli.

Mieszkańcy byli bardzo niezadowoleni z tego,że środowisko zostało poważnie zanieczyszczone,. Władze miasteczka Muhuang także były tym zaniepokojone. Sekretarz Komitetu KPCh w tym miasteczku Yang Tiangui powiedział:

Wydobycie złota zniszczyło naturalne zasoby środowiskowe, poważnie zakłóciło nasze warunki pobytowe, zdaliśmy sobie sprawę z tego,że ekspolatacja zasobów górniczych na górze Fanjing nie odpowiada perspektywicznemu rozwojowi naszego miasteczka, więc postanowiliśmy zamknąć kopalnie złota.

Od 2003 roku wszystkie kopalnie złota w wiosce Jinchang zostało zamknięte, w 2009 roku władze powiatu Yinjiang wydały "Rozporządzenie w sprawie ochrony rzeki Yinjiang", w którym postanowiono zakazanie nielegalnej eksploatacji zasobów górskich i wydobycia zasobów górniczych. Kiedy nie mógłby być właścicielem kopalni, Tian Maosiong został ochroniarzem lasów.

Byłem właścicielem kopalnii złota, od 2003 roku, kiedy wyszstkie kopalnie złota zostały zamknięte, zostałem ochroniarzem lasów. Na początku nie mogłem tego zrozumieć,że byłem właścicielem kopalnii, ale musiałem zamknąć kopalnię i zostać ochroniarzem, który zarobił miesięcznie zaledwie 300 yuanów. Jednak po rzetelnym rozmyślaniu zrozumiałem,że zasoby naturalne są ograniczone, jeśli korzystamy z nich bez ograniczenia, to złe następstwo ponosić będą nasze przyszłe pokolenia.

Po pewnym czasie woda w rzece Jinchang stała się coraz czystsza, ryby wróciły do rzeki, tak jak Tian Maoxiong widział w czasie swojego dzieciństwa. Góry przebierają się w zieleń, i ożywiają się ponownie. Poprawa warunków środowiskowych przyniosła korzyść wioskom znajdującym się na dolnym biegu rzeki Jinchang. Po obu stronach rzeki widać liczne szklarnie ekologiczne, w których hoduje się grzyby jadalne, na której hodowli w powierzchnii 0,07 hektara gospodarz zyskuje 60 tys. yuanów RMB., bujna łąka wyżywia krowy. W farmie chodowli ryby nazwanej "wielką salamandrą" właściciel Tian Rushu rzetelnie pielęgnuje ryby cenne dla niego jak "skarb".

Prowadzimy głównie wylęgnięcie, które przynosi nam korzyść, woda u nas odpowiada wymaganiom techniczynym hodowli.

Sekretarz KPCh w wiosce Yanziyan znajdującej się w dolnym biegu rzeki w odległości 5 km. od wioski Jinchang Tian Renli bardzo cieszy się ze zmiany w swojej wiosce.

Góry przebrają się w zieleń, rzeka stała się czysta, nie ma już wody zanieczyszczonej. Przyciągnęliśmy inwestycje na hodowlę wielkiej salamandry, krów i królików, sami inwestowaliśmy na hodowlę chińskiej ryby sturgeon (Acipenser sinensis Gray), uprawę grzyb jadalnych na powierzchnii 3,3 hektara, poza tym mamy jeszcze dochody z przekazywania ziemii, prac kontraktowych, które wynoszą mniej więcej milion yuanów RMB.

Po zamkniąciu kopalni złota w miasteczku Muhuang, otwarte są szersze drzwi do rozwoju gospodarki na podstawie ochrony środowiska. Piękne miateczko znajdujące się u podnórza góry Fanjing napotyka nową okazję do rozwoju na zasadzie ochrony zasobów naturalnych. W 2012 roku miasteczko Muhuang zostało wpisane na listę 100 najważniejszych miasteczek do rozwoju w prowincji, i listę 30 wzorowych miasteczek prowincji. W roku 2013 II konferencja w sprawie promocji turystyki miasta Tongren odbędzie się w miasteczku Muhuang. Yang Tiangui powiedział,że miasteczko Muhuang zostanie przekształcone w ważne miasteczko turystyczne na podstawie naturalnych zasobów góry Fanjing.

Z jednej strony będziemy rozbudować miasteczka, z drugiej zaś strony będziemy zapewniać mieszkańcom żyjącym na górze nieustanną poprawę życia i podniesienie poziomu szczęścia.

Dzięki słusznej decyzji terenowych władz, po zamknięciu kopalni złota poprawione warunki środowiskowe otworzyły nową drogę rozwoju. Po zapoznaniu doświadczeń rozwoju w wiosce Jinchang, zdaliśmy sobie właściwą sprawę z tego,że krajobraz jest cenniejszy niż złoto.