Portugalia wróciła na międzynarodowy rynek obligacji
  2014-04-25 17:08:36
Portugalia sprzedała 23 kwietnia wartą 750 mln euro transzę dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Ich oprocentowanie wynosi około 3,58%. Była to pierwsza tego typu operacja, którą Lizbona przeprowadziła samodzielnie od momentu udzielenia jej finansowej pomocy przez Unię Europejską i MFW.

Udanę emisję obligacji premier Portugalii uznał za dowód powrotu jego kraju na międzynarodowy rynek papierów dłużnych.