Znaczący wpływ internetu na chińską bankowość
  2014-05-06 18:51:00

Szybki wzrost obsługi finansów przez internet miał znaczący wpływ na sektor chińskiej bankowości tradycyjnej. Duże zainteresowanie wzbudził więc "Raport stabilności finansowej Chiny 2014" wydany przez People's Bank of China. Raport mówi, że rozwój internetowych finansów ma pięć pozytywnych aspektów, m. in. promuje ten rodzaj usług finansowych, co pozwala na lepsze wykorzystanie kapitału prywatnego i ułatwia lepsze nimi zarządzanie. Spełnia też potrzeby e-commerce, zmniejsza koszty i zwiększa efektywność alokacji kapitału oraz jakość produktów finansowych.