Shanghaj: dobre wyniki handlu zagranicznego
  2014-08-15 15:29:01
Od stycznia do lipca bieżącego roku wartość obrotów handlu zagranicznego Shanghaju wyniosła 263 miilardy 930 milionów dolarów, wzrastając o 7.1% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Kwota ta była o 5.1 punkta procentowego większa niż średnia krajowa zanotowana w tym samym okresie 2013 r. - poinformował urząd celny w Shanghaju.

Zebrane przez urząd dane pokazują, że w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy w Pilotażowej Strefie Wolnego Handlu w Shanghaju zarejestrowano kolenych 3908 firm.