Nowe standardy pracy dla cudzoziemców w stolicy Chin
  2014-09-15 16:40:05
Pekin ogłosił nowe standardy pracy dla cudzoziemców. Podnoszą one próg niezbędny do zdobycia pracy w mieście - nowe standardy przewidują, że obcokrajowcy, którzy chcą pracować w Pekinie powinni spełniać cztery wymogi: być w wieku od 18 do 60 lat, być niekarani, mieć dyplom licencjacki lub powyżej, mieć co najmniej dwa lata odpowiedniego doświadczenia w pracy, a także ważny paszport lub inny dokument i certyfikat do pracy.