Wchodzą w życie porozumienia ws. wolnego handlu między Chinami i Koreą Płd. oraz Chinami i Australią
  2015-12-20 20:12:37

20 stycznia oficjalnie weszły w życie porozumienia o wolnym handlu między Chinami a Koreą Południową oraz Chinami a Australią.

Korea Południowa i Australia są ważnym partnerami handlowymi Chin. Te dwie strefy wolnego handlu znacznie pobudzą rozwój chińskich zagranicznych stosunków gospodarczych i handlowych i pogłębią integrację gospodarki i handlu w regionie Azji i Pacyfiku.

Chińsko-południowokoreańskie porozumienie o wolnym handlu to porozumienie obejmujące najszerszy, jak dotąd, zaakceptowany przez Chiny zakres, a przy tym dla Chin Korea Południowa jest, wśród wszystkich krajów, z którymi Chiny podpisały tego typu porozumienie, partnerem, z którym mają największe obroty handlowe.

W Korei Południowej powszechnie uważa się, że to porozumienie da impuls do rozwoju gospodarczego i handlowego obu państw i przyniesie wymierne korzyści ich przedsiębiorstwom i mieszkańcom oraz wywrze pozytywny wpływ na rozwój gospodarki Azji, a nawet świata.

Według doniesień, 20 grudnia 2015 roku, zgodnie z ustaleniami porozumienia, rozpoczęto realizację pierwszego etapu obniżki ceł, początek kolejnego etapu planowany jest na 1 stycznia 2016 roku. Wyznaczony cel porozumienia to wprowadzenie przez Chiny w okresie niedłuższym niż 20 lat zerowych ceł na 91 proc. towarów z taryfy celnej, przy 85-procentowym udziale wartości importu produktów z zerowym cłem w łącznej wartości importu z Korei Płd.

Korea Południowa zobowiązuje się wprowadzić zerowe stawki celne dla 92 proc. towarów z taryfy celnej, a wartość importu produktów o zerowym cle będzie stanowiła 91 proc. wartości całego importu z Chin.

Porozumienie o wolnym handlu między Chinami a Australią obejmuje kilkanaście dziedzin, w tym towary, usługi i inwestycje. Zgodnie z porozumieniem na produkty stanowiące 85,4 proc. wartości obrotów handlowych została wprowadzona z dniem dzisiejszym zerowa stawka celna. Po okresie przejściowym Australia nałoży zerową stawkę na wszystkie produkty z Chin, a Chiny obejmą zerowym cłem 96,8 proc. towarów z taryfy celnej. Wartość importu tych towarów będzie stanowiła 97 proc. wartości całego importu z Australii.

Jeśli chodzi o usługi, to Australia zobowiązuje się otworzyć, od momentu wejścia w życie tego porozumienia, wszystkie sektory usług, z wykluczeniem objętych "listą negatywną". Tym samym Australia jest pierwszym państwem na świecie, które obiecało Chinom otwarcie handlu usługami drogą "listy negatywnej". Chiny zaś udostępnią Australii sektor uług na zasadzie "listy pozytywnej".

W zakresie inwestycji, od momentu wejścia w życie porozumienia, każda ze stron przyznała drugiej klauzulę największego uprzywilejowania. Australia obniży próg oceny dla chińskich przedsiębiorstw, które chcą inwestować w tym kraju.