Nowe przepisy regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych
  2016-05-01 17:00:50
Nowa ustawa o zagranicznych organizacjach pozarządowych (NGO) jest konieczna w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania w Chinach – napisał Dziennik Ludowy przypominając, że Chiny zawsze były otwarte na zagraniczne NGO-sy, jednak brak przepisów regulujących ich działanie doprowadził do pewnych problemów. Przyjęte nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. – ustawodawca przewidział wystarczająco dużo czasu do zaadoptowania się organizacji do nowego porządku prawnego.