Współpraca Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje nowych impulsów
  2016-06-17 20:56:40
W czasie niespełna trzech miesięcy od pierwszej oficjalnej wizyty przywódcy Chin w Czechach przewodniczący Xi Jinping wyrusza w następną podróż do Europy Środkowo-Wschodniej – tym razem, by złożyć państwowe wizyty w Serbii i w Polsce. 17 czerwca chiński „Dziennik Ludowy" (Renmin Ribao) opublikował artykuł pt. „Współpraca Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje nowych impulsów", w którym podkreślono, że obecna wizyta Xi Jinpinga w dwóch państwach środkowoeuropejskiego regionu będzie kamieniem milowym. Jej główne założenia to utrwalanie tradycyjnej przyjaźni, pogłębianie pragmatycznej współpracy i wspólne dzielenie się owocami rozwoju. W relacjach między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej otwiera się nowy rozdział.

Choć różnią się od siebie w wielu aspektach – pod względem ustroju politycznego, warunków wewnętrznych, kultury i innych, to jednak – jak napisano w artykule – obie strony zbierają teraz obfite plony swojej żmudnej pracy i determinacji, z jaką, w oparciu o wspólne dążenia, rozwijały przyjacielskie stosunki i pogłębiały współpracę. Na szczycie w kwietniu 2012 roku przywódcy Chin i środkowoeuropejskiej szesnastki wydali komunikat prasowy, a strona chińska przedstawiła 12 inicjatyw mających na celu promowanie przyjacielskiej współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.  

Minęły cztery lata. Opublikowany został cały szereg dokumentów dotyczących współpracy Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia, wśród nich: „Bukareszteński program współpracy między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej", „Belgradzki program współpracy między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej", „Średnioterminowy plan rozwoju współpracy między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej". Dzięki nim mapa „Współpracy w formacie 16+1" nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Coraz bardziej też widoczne są pozytywne rezultaty tej współpracy w gospodarce, handlu, rolnictwie, inwestycjach i infrastrukturze, w bankowości, turystyce, oświacie, kulturze oraz innych dziedzinach.

W 2015 roku obroty handlowe między Chinami i krajami szesnastki osiągnęły 56,2 mld USD i były większe niż w roku 2010 o 28 proc. Nieustannie poprawia się struktura tej wymiany handlowej i rozszerza jej zakres. Obecnie wartość inwestycji chińskich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przekroczyła 5 mld USD, a wartość inwestycji 16 państw tego regionu w Chinach przekroczyła 1,2 mld USD. Chińskie prowincje i miasta nawiązały stosunki ze 155 regionami administracyjnymi na szczeblu prowincji oraz miastami w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

„Chiny i Europa – jako największy kraj rozwijający się i największa wspólnota krajów rozwiniętych – są dwoma potężnymi siłami w obronie światowego pokoju; jako kolebki dwóch wielkich kultur: Wschodu i Zachodu – są wsparciem postępu ludzkiej cywilizacji. Wspólnie dołożymy wszelkich starań, by zbudować cztery mosty: pokoju, wzrostu, reformy i cywilizacji oraz rozwijać w ramach formatu „16+1" wszechstronne strategiczne partnerstwo o bardziej globalnym wpływie" – w ten sposób na temat relacji Chiny-Europa wypowiedział się przewodniczący Xi Jinping. Jego słowa spotkały się z bardzo przychylnymi reakcjami w Europie, co dało silny impuls rozwojowi tych relacji.

W artykule czytamy, że w miarę realizacji projektu „Jeden pas i jeden szlak" powstają nowe struktury. 16 państw środkowoeuropejskiego regionu leży na trasie „Jednego pasa i jednego szlaku". Do chwili obecnej siedem z nich podpisało z Chinami międzyrządowe memoranda o wspólnym rozwoju projektu „Jeden pas i jeden szlak". Koncepcja ta odpowiada strategii rozwoju Europy, promowana przez Chiny międzynarodowa współpraca w dziedzinie produkcji przemysłowej jest spójna z europejskim planem inwestycyjnym Junckera, a „Współpraca w formacie 16+1" wpisuje się w ogólną współpracą Chiny-Europa.

Wszystkie wymienione osiągnięcia oznaczają, że Chiny i Europa otworzyły nowy rozdział współpracy opartej na konkretnych, praktycznych założeniach.