Oczekiwany wzrost gospodarczy Chin w 2017 roku wyniesie około 6,5 proc.
  2017-03-06 16:11:45

5 marca podczas składania raportu z pracy rządu, określono, że oczekiwany wzrost chińskiej gospodarki wyniesie w 2017 r. około 6,5 proc. W porównaniu z większością państw o wiodącej roli na świecie ten wynik będzie wciąż bardzo imponujący.

6 marca przed południem na konferencji prasowej OZPL, dyrektor Państwowej Komisji Rozwoju i Reform, He Lifeng, stwierdził, że taki wzrost gospodarczy jest konieczny, gdyż może on pozytywnie wpłynąć na powstawanie nowych miejsc pracy, a rozwiązanie kwestii zatrudnienia stanowi dla Chin istotne wyzwanie. Pogłębienie reformy strukturalnej stworzy sprzyjające środowisko, by możliwe było utrzymanie wzrostu na poziomie 6,5 proc., zapewniał He Lifeng.