Reforma chińskiej "zielonej karty"
  2017-04-18 16:32:08
Chiny wprowadzają refomę dokumentów dotyczących stałego pobytu cudzoziemców w tym kraju, poinformowano w wydanym przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) planie reformy.

"Karta stałego pobytu cudzoziemca" zwana chińską "zieloną kartą", zmieni nazwę na "Karta tożsamości zagranicznego stałego rezydenta". Będzie ona zaopatrzona, podobnie jak dowody tożsamości chińskich obywateli, w chipy z informacjami identyfikayjnymi.

Zatwierdzony przez Centralną Grupę Wiodącą ds. Pogłębienia Ogólnych Reform plan reform służy krajowej strategii rozwoju talentów i wychodzi naprzeciw społecznym obawom.

Reforma ma również zapewnić cudzoziemcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych w Chinach. Oczekuje się, że prace związane z jej wprowadzeniem zostaną zakończone przed czerwcem.

Z danych MBP wynika, że w 2016 r. w Chinach mieszkało 1 576 cudzoziemców posiadających pozwolenie na pobyt stały, co oznacza wzrost o 163 procent w stosunku do roku 2015.