Wzmacnianie współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku" Współpraca na rzecz promocji zielonych inwestycji
2019-05-03 17:19:43 CRI

Ouyang Jie, People's Daily

Według szacunków Global Infrastructure Center, do 2040 roku największe zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne będzie występowało w państwach rozwijających się, szczególnie zaś w krajach położonych na trasie „Pasa i Szlaku". W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla towarzyszącej budowie infrastruktury oraz promocji zielonego, niskoemisyjnego i zrównoważonego rozwoju, Chiny i instytucje finansowe w poszczególnych krajach i regionach wspólnie zabezpieczą finansowanie na budowę zielonej sieci „Pasa i Szlaku", zapewniając wsparcie dla sektora zielonego przemysłu.

W listopadzie 2018 roku, Green Finance Committee (GFC) pod auspicjami Chińskiego Towarzystwa Finansowego (China Society for Finance and Banking) i londyński Green Finance Initiative (GFI) opublikowały: Zasady zielonych inwestycji „Pasa i Szlaku". Wiele krajowych i zagranicznych instytucji finansowych wyraziło poparcie dla przyjętych zasad. Do połowy marca bieżącego roku blisko 20 banków handlowych, giełdy papierów wartościowych, stowarzyszenia branżowe i inne instytucje z Wielkiej Brytanii, Francji, Singapuru, Pakistanu i innych krajów i regionów podpisały przyjęte zasady. Liczne banki rozwoju, firmy konsultingowe, firmy księgowe i inne instytucje również wyraziły swoje poparcie.

„Zielony, niskoemisyjny, zrównoważony rozwój jest nieodzownym wymogiem inicjatywy „Pasa i Szlaku", a ekologizacja inwestycji „Pasa i Szlaku" jest istotnym sposobem realizacji tego celu." Według przedstawiciela GFC, infrastruktura i budynki emitują duże ilości gazów cieplarnianych podczas ich budowy i eksploatacji, lecz jeśli rozważymy bardziej ekologiczne i zrównoważone czynniki, skutecznie złagodzimy globalną presję na zmiany klimatu.

Według szacunków Global Infrastructure Center, do 2040 roku nakłady na inwestycje infrastrukturalne sięgną 94 bilionów dolarów, w tym większość pochodzić będzie z krajów rozwijających się, szczególnie zaś krajów położonych na trasie „Pasa i Szlaku". Z drugiej strony, model wzrostu gospodarczego wielu krajów i regionów położonych na trasie „Pasa i Szlaku" pozostaje dość ekstensywny, problemy z zanieczyszczeniem powietrza i wody są poważne, a zrównoważony rozwój stoi przed poważnymi wyzwaniami.
Nie wystarczy polegać na przymusowych środkach zarządzania środowiskiem, aby odwrócić ten trend. Należy zaangażować zielone rozwiązania finansowe, a także zmienić mechanizm zachęt alokacji zasobów na początkowym etapie finansowania. „Zielone" decyzje inwestycyjne i mechanizmy operacyjne umożliwią większy napływ funduszy dla zielonego przemysłu, a inwestycje wysokoemisyjne i przyczyniające się do zanieczyszczenia środowiska zostaną ściśle ograniczone.

Dokładnie rzecz ujmując, przed podjęciem decyzji inwestycyjno-finansowych należy dogłębnie przeanalizować wpływ danego projektu na środowisko i zmiany klimatyczne oraz podjąć skuteczne środki zaradcze, minimalizować zanieczyszczenie, ograniczać emisję gazów cieplarnianych, chronić różnorodność biologiczną. Ponadto, wykorzystując w pełni zielone kredyty, zielone obligacje, zielone ubezpieczenia i inne zielone instrumenty finansowe oraz metody oceny oddziaływania na środowisko, promocja zielonego rozwoju, zapobiega ryzyku, jakie niosą dla instytucji finansowych czynniki środowiskowe i klimatyczne, zwiększając tym samym zwrot z inwestycji skorygowany o ryzyko środowiskowe. Poza tym, przyjmując otwartą postawę, wykorzystujemy w pełni rolę, jaką pełni międzynarodowe centrum finansowe, przyciągamy coraz więcej kapitału międzynarodowego do budowania zielonego i zrównoważonego „Pasa i Szlaku".

Przewodniczący GFC - Ma Jun powiedział: „Zapraszamy więcej instytucji finansowych i przedsiębiorstw do wsparcia i podpisania przyjętych zasad. Sekretariat utworzy stronę internetową dotyczącą zielonych inwestycji „Pasa i Szlaku", aby ożywić wymianę wielostronną, podnosić poziom zarządzania ryzykiem instytucji członkowskich oraz zapewniać instytucjom członkowskim możliwość współpracy w zakresie zielonych inwestycji."

4 września 2018 roku, otwarcie międzynarodowego korytarz transportowego Chiny-Europa pod hasłem: „Dziesięć tysięcy mil zielonego Jedwabnego Szlaku", któremu towarzyszyło rozpoczęcie rajdu samochodowego z silnikiem na gaz ziemny w Rudong, w porwincji Jiangsu. (Zdjęcia redakcyjne)
Zobacz także
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China