Trzecie Plenum KC KPCh stwarza nową szansę dla rozwoju relacji Chin z krajami środkowo-wschodniej Europy
2014-01-16 17:11:26 CRI
W połowie listopada 2013 roku zamknięte zostało Trzecie Plenum KC Komunistycznej Partii Chin XVIII kadencji. Podkreślono na nim konieczność nieustannego pogłębiania reform i dalszego rozszerzania polityki otwarcia, rozpatrzono i uchwalono "Decyzję KC KPCh o doniosłych sprawach dotyczących wszechstronnego pogłębiania reform".

Parę dni później premier Rady Państwowej Chin Li Keqiang złożył wizytę w Rumunii, uczestniczył w spotkaniu przywódców Chin i krajów środkowo-wschodniej Europy w Bukareszcie, wspólnie z przywódcami tych krajów opracował i opublikował "Bukareszteński Program Współpracy Między Chinami i Krajami środkowo-wschodniej Europy".

"Program" wzmocnić ma podstawę współpracy Chin z krajami środkowo-wschodniej Europy w dziedzinach politycznej, gospodarczej i humanistycznej. Udzielając wywiadu naszemu dziennikarzowi kierownik Wydziału Badań nad Sprawami Europejskimi Chińskiego Instytutu Badań nad Sprawami Międzynarodowymi Cui Hongjian powiedział: "Trzecie plenum KC KPCh i podjęte na nim decyzje o reformie w Chinach w przyszłości niewątpliwie będą odgrywać przewodnią i programową rolę dla kontaktów i współpracy Chin z innymi krajami.

Wiemy, że trzecie plenum przekazuje światu wolę i determinację Chin do konutynuowania reform. To przede wszystkim odgrywa przewodnią rolę we współpracy Chin z krajami środkowo-wschodniej Europy."

Wszechstronne pogłębianie reform było głównym tematem trzeciego plenum, Chiny mogą przekształcić się w nowoczesny kraj tylko drogą reform. Cui Hongjian szczerze stwierdził: " Wiadomo,że w ostatnim czasie niektóre kraje w tym także kraje środkowo-wschodniej Europy troszczą się o to, czy Chiny będą dalej iść drogą reform i otwarcia, czy podejmą nową rundę reform. Moim zdaniem trzecie plenum i podjęte na nim kroki do dalszych reform rozwieją wątpliwości krajów środkowo-wschodniej Europy co do rozwoju Chin w przyszłości."

Dzięki wdrożeniu polityki reform i otwarcia w minionych 35 latach Chiny wyszły z biedy i zacofania, stały się bliższe światu. Nowa runda reform zainicjowana na trzecim plenum KC KPCh rozszerzy wpływ Chin na arenie międzynarodowej. Cui Hongjian zaznaczył: "Przedsięwzięcia reform podjęte na trzecim plenum będą korzystne dla zacieśnienia stosunków Chin z krajami środkowo-wschodniej Europy i zapewnią poparcie dla współpracy z tymi krajami, jak np. współpracy w dziedzinach handlu, inwestycji, energii i komunikacji.

W "Decyzji" jasno podkreślono, że należy pobudzać jednocześnie reformy w kraju i otwarcie na świat w celu dostosowania się do globalizacji gospodarczej. Cui Hongjian wskazał, że Chiny i kraje środkowo-wschodniej Europy znajdują się obecnie w okresie transformacji i dążą do rozszerzenia współpracy z drugą stroną.

"Pobudzenie reform drogą otwarcia oznacza, że rynek i system chiński ulegają dalszemu otwarciu, a preferencyjne kapitały i środki z krajów środkowo-wschodniej Europy będą mogły wejść na rynek chiński. Tak samo kapitały chińskie mogą szukać celu inwestycji w krajach środkowo-wschodniej Europy."

Reforma systemu gospodarczego stanowi najważniejsze zadanie we wszechstronnym pogłębianiu reform, w podjętych przedsięwzięciach podkreślono konieczność rozluźnienia warunków zezwolenia na wejście inwestycji zagranicznych i rozszerzania przestrzeni współpracy z zagranicą w dziedzinie inwestycji. W miarę zwiększania współpracy gospodarczo-handlowej i zacieśniania relacji między Chinami i krajami środkowo-wschodniej Europy inwestycje Chin w krajach regionu stają się ważną podporą pobudzania dogłębnego rozwoju bilateralnych stosunków.

Do końca marca 2013 roku ogólna suma inwestycji przedsiębiorstw chińskich w 16 krajach środkowo-wschodniej Europy wynosiła 629 milionów dolarów amerykańskich. Cui Hongjia stwierdził: " W dziedzinie inwestycji istnieje ogromny potencjał, wiemy, że obecnie inwestycje Chin w krajach środkowo-wschodniej Europy utrzymują się na niskim poziomie, co oznacza wielką przestrzeń do rozwoju. Wiadomo, że kraje tego regionu mają inną specyfikę i np. znakomite przedsiębiorstwa produkcyjne oraz przewagi w dziedzinach rolnictwa i energii. Zatem kapitały i przedsiębiorstwa chińskie będą mogły wejść na rynek środkowo-wschodniej Europy i znaleźć idealne dziedziny do inwestycji."

Ostatnio premier Chin Li Keqiang opublikował artykuł autorski w mediach krajów tego regionu, w którym zaznaczył, że kraje środkowo-wschodniej Europy mają produkty mięsne, mleczne i alkoholowe wysokiej jakości, a proces urbanizacji w Chinach zwiększy popyt na wołowinę, baraninę, sery i wina - kraje środkowo-wschodniej Europy będą więc ważnym źródłem importu produktów rolnych. W związku z tym, że współpraca między Chinami i krajami regionu w wielu dziedzinach jest komplementarna, ta współpraca będzie ulegać nieustannemu powiększeniu. 

"Chiny i kraje środkowo-wschodniej Europy mają dużą przestrzeń współpracy w dziedzinie inwestycji, np. ochrona środowiska i energia są ciągle ważnymi dziedzinami bilateralnej współpracy. Wiadomo, że większość krajów regionu korzysta z tradycyjnych zasobów energetycznych, jak np. węgiel, olej i gaz. To właśnie zapewnia wielką przestrzeń do bilateralnej współpracy w przyszłości. Po pierwsze: obie strony będą mogły prowadzić współpracę w dziedzinach tradycyjnych zasobów energetycznych; po drugie, obie strony będą miały szeroką perspektywę współpracy w dziedzinie nowych zasobów energetycznych."

Cui Hongjian uważa,że rozszerzenie współpracy finansowej będzie ważnym tematem przyszłej współpracy między Chinami i krajami środkowo-wschodniej Europy. W ostatnich latach pod wpływem międzynarodowego kryzysu finansowego brak środków stanowił ograniczenie ożywienia gospodarki krajów regionu.

Dlatego w 2012 roku rząd chiński powołał specjalny fundusz kredytowy na rzecz promocji współpracy między Chinami i krajami regionu o wartości 10 miliardów dolarów amerykańskich, który jest przeznaczony na rozwój bilateralnej współpracy w dziedzinach inflastruktury, nowej wysokozaawansowanej technologii i eko-gospodarki. 

" Współpraca w dziedzinie finansowej będzie ważną częścią współpracy Chin z krajami środkowo-wschodniej Europy w przyszłości. Wiemy, że obecnie i w przyszłości przyspieszenie reformy kursu chińskiej waluty Renminbi oraz pomyślność umiędzynarodowienia Renminbi stanowią ważne czynniki dot. rozwoju Chin w kraju i na arenie międzynarodowej."

Omawiając perspektywę rozwoju bilateralnej współpracy na podstawie Trzeciego Plenum Cui Hongjian podkreślił, że w związku z praktycznymi potrzebami wzajemnymi, bilateralna współpraca w przyszłości będzie perspektywiczna.
Zobacz także
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China