Informacja o naszej redakcji  Informacja o CRI
Nauka chińskiego    Gorące tematy    Poczta radiowa    Chińskie ABC    
Strona głównaWiadomościKulturaGospodarkaTurystyka i SpołeczeństwoSportInetradio
 
  Harmonijne społeczeństwo i harmonijny świat  
   2007-09-27 10:51:02    CRI
"Harmonijne społeczeństwo" to budowane w Chinach społeczeństwo demokratyczne i praworządne, sprawiedliwe, szczere i przyjazne, żywotne, spokojne i porządne, w którym ludzie i przyroda harmonijnie współistnieją.

Teoria "harmonijnego społeczeństwa" została przedstawiona na 4 konferencji plenarnej KC Zjazdu Komunistycznej Partii Chin XVI sesji. Jest ona ważnym zadaniem przedstawionym przez Komunistyczną Partię Chin, która odzwierciedla zasadnicze interesy i wspólną wolę mas ludowych.

"Harmonijny świat" oznacza, że w stosunkach międzynarodowych Chiny utrzymują wielobiegunowość, dążą do realizacji wspólnego bezpieczeństwa; popierają współpracę na bazie wzajemnych korzyści, aby zrealizować wspólny rozkwit i wspólnie zbudować harmonijny świat. Teoria ta została przedstawiona przez przewodniczącego Chin Hu Jintao w 2005 roku, na konferencji szczytowej z okazji 60 rocznicy powstania ONZ. Teoria ta podsumowała kierunki polityki dyplomatycznej oraz kluczową treść strategii globalnej Chin.

W ciągu ostatnich lat budowa "harmonijnego społeczeństwa" i "harmonijnego świata" stała się już ważną w hierarchii wartością na drodze pokoju i rozwoju Chin. Teoria "harmonijnego społeczeństwa" i "harmonijnego świata" wzajemnie się wspierają. Chiny czynią wysiłki na rzecz budowy harmonijnego społeczeństwa, co z pewnością pobudzi budowę harmonijnego świata; a pobudzenie przez Chiny budowy harmonijnego świata stworzy korzystne środowisko międzynarodowe dla budowy harmonijnego społeczeństwa.
      Muzyczne Ch.R.M.
      Wiadomości
      Komentarz
 
 
 

    Linki    Kontakt