• Zakończenie drugiej sesji OZPL XIII kadencji i konferencja prasowa premiera Chin

 • Po uroczystości zamknięcia sesji OZPL odbyła się konferencja prasowa premiera Chin Li Keqiang, który odpowiadał na pytania chińskich i zagranicznych dziennikarzy, dotyczących chińskiej polityki gospodarczej i stosunków międzynarodowych. Chiny będą stymulować żywotność rynku i uwolnią kreatywność uczestników rynku, co z pewnością wpłynie na utrzymanie działalności gospodarczej w rozsądnym zakresie oraz promuje rozwój wysokiej jakości - stwierdził premier Chin Li Keqiang. Jego zdaniem, chińska gospodarka będzie ważną kotwicą dla stabilności światowej gospodarki.
 • Komentarz: Wprowadzenie ustawy o inwestycjach zagranicznych wykazuje determinację Chin

 • Druga sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji została zamknięta w piątek w Pekinie. Podczas sesji przyjęto ustawę o inwestycjach zagranicznych, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustawa ta obejmuje wprowadzenie jednolitych przepisów dotyczących dostępu, promowania, ochrony i zarządzania inwestycjami zagranicznymi, a także ustaliła podstawową ramę nowego typu chińskiego systemu prawnego w zakresie inwestycji zagranicznych.
 • Premeir Chin: Korzyści z budowy strefy wolnego handlu między Chinami, Japonią i Koreą Południową

 • W kontekście obecnego wzrostu protekcjonizmu światowego, promowanie budowy strefy wolnego handlu między Chinami, Japonią i Koreą Południową przyniesie korzyści dla wszystkich trzech stron - powiedział w piątek premier Chin Li Keqiang. Podczas konferencji prasowej przypomniał, że w 2019 roku przypada 20. rocznica uruchomienia mechanizmu szczytu Chiny-Japonia-Korea Południowa. W bieżącym roku strona chińska będzie krajem przewodniczącym. Jak zapowiedział premier, głównym tematem szczytu będzie wsparcie budowy strefy wolnego handlu.

 • Premier Chin: Będziemy dalej zwiększać otwarcie na świat

 • Chiński rząd wprowadzi w 2019 roku nową negatywną listę, w dalszym ciągu wzmacniając ochronę praw własności intelektualnej i zwiększając otwarcie na świat - zapowiedział w piątek premier Chin Li Keqiang. Poinformował, że podczas drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji uchwalono ustawę o inwestycjach zagranicznych. W jego ocenie ustawa ta pokazuje, że Chiny są gotową stosować środki prawne w celu lepszej ochrony i przyciągania inwestycji zagranicznych.
 • Premier Chin: Chińsko-rosyjski obrót handlowy przekroczył 100 miliardów dolarów

 • W przypadku spadku handlu światowego w 2018 roku, obroty handlowe między Chinami a Rosją przekroczyły 100 miliardów dolarów, co można uznać za dobry znak – stwierdził w piątek premier Chin Li Keqiang. W jego opinii, współpraca między Chinami a Rosją posiada ogromny potencjał. Premier wyraził oczekiwanie, że obie strony rozszerzą dziedziny współpracy, będą promować zarówno wielkie projekty handlowe, jak i współpracę mikroprzedsiębiorstw oraz transgraniczny handel elektroniczny, tak aby konsolidować osiągnięcie obrotu handlowego przekraczającego 100 miliardów dolarów oraz starać się podwoić tę kwotę transakcji.

 • Premier Chin: Zwiększenie zaufania w rozwoju stosunków Chiny-UE

 • Zbierając doświadczenia płynące ze współpracy, ale i z tarć, między Chinami a Unią Europejską, doszliśmy do wniosku, że jednym z rozwiązań jest rozszerzenie wzajemnego zaufania - stwierdził w piątek premier Chin Li Keqiang. Przypomniał, że Chiny i Unia Europejska są dla siebie największymi partnerami handlowymi. W odpowiedź na pytanie hiszpańskiego dziennikarza z La Agencia EFE o wpływ chińsko-amerykańskiej wojny handlowej na stosunki między Chinami a UE, Li Keqiang oznajmił, że tarcia na linii Chiny-USA to sprawa wyłącznie między tymi dwoma państwami.

 • Premier Chin: Ponad 11 milionów nowych miejsc pracy w miastach w 2019 roku

 • Sytuacja zatrudnienia jest ważnym przejawem sytuacji gospodarczej, dlatego w bieżącym roku po raz pierwszy Chiny określiły politykę walutową, zatrudnienia i finansów jako politykę makroekonomiczną. W Chiny zapewnią ponad 11 milionów nowych miejsc pracy w miastach w 2019 roku - zapowiedział w piątek premier Chin Li Keqiang. Według niego, w procesie modernizacji Chin zatrudnienie zawsze było pod ogromną presją. Dlatego chiński rząd podejmie więcej środków w celu rozwiązania tego problemu - stwierdził.
 • Premier Chin: Chiny promują reformy marketingu i legalizacji działań handlowych

 • W ciągu ostatnich 40 lat reform i otwarcia Chiny odnotowały osiągnięcia w rozwoju, które przyniosły korzyści setkom milionów Chińczyków - przypomniał. Poprawienie otoczenie biznesowego potrzebuje stworzenia skutecznych rozwiązań instytucjonalnych, sprawiedliwego dostępu i nadzoru, zaś reguły nadzoru muszą być przejrzyste dla każdego – wyjaśnił. Zachowanie chińskich firm polegające na monitorowaniu informacji z innych krajów nie miało miejsca i nigdy mieć nie będzie, gdyż jest to niezgodne z chińskim prawem – podkreślił Li Keqiang.

 • Premier Chin: Rząd musi pozwolić przedsiębiorstwom czerpać korzyści

 • Rząd musi pozwolić przedsiębiorstwom czerpać korzyści, tak aby uczestnicy rynku mogli naprawdę odczuć efekt obniżenia na dużą skale podatków i opłat - powiedział w piątek premier Chin Li Keqiang. Stwierdził on, że rozszerzenie skali zmian podatkowych ma na celu zmniejszenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw w podstawowych gałęziach przemysłu. Ponadto konieczne jest dostosowanie struktury dystrybucji dochodu narodowego, która jest również ważną reformą - ocenił. Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość osiągania zysków, tak aby miały większy udział w strukturze dystrybucji dochodu narodowego, co może zwiększyć zatrudnienie i dochód pracowników - wyjaśnił premier.

 • Premier Chin: Chińska gospodarka będzie ważną kotwicą dla stabilności światowej gospodarki

 • Chiny będą stymulować żywotność rynku i uwolnią kreatywność uczestników rynku, co z pewnością wpłynie na utrzymanie działalności gospodarczej w rozsądnym zakresie oraz promuje rozwój wysokiej jakości - stwierdził w piątek premier Chin Li Keqiang na konferencji prasowej po zamknięcie drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicielów Ludowych XIII kadencji. Jego zdaniem, chińska gospodarka będzie ważną kotwicą dla stabilności światowej gospodarki.

 • Premier Chin: Chiny i USA są zdolne do promowania stabilności stosunków bilateralnych

 • W odniesieniu do sprzeczności wierzymy, że narody chiński i amerykański są mądre oraz zdolne do rozwiązywania oraz kontrolowania problemów - stwierdził w piątek premier Chin Li Keqiang na konferencji prasowej, po zamknięcie drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicielu Ludowych XIII kadencji. Oba państwa są zdolne do promowania stabilności stosunków chińsko-amerykańskich zgodnie ze światowymi trendami i rozwijania się w zdrowym kierunku - zaznaczył.

 • Premier Chin o usługach dla osób starszych i dzieci

 • Dane statystyczne wskazują na tak zwany problem „jeden starszy i jeden młodszy", co wpływa na trudności w świadczeniach usług na rzecz osób starszych i w opiece nad dziećmi - stwierdził w piątek premier Chin Li Keqiang. Zagadnienie to musi być potraktowane poważnie i należy dążyć do jego rozwiązania przez rozwijanie usług społecznych - wyjaśnił. Li Keqiang powiedział, że problem usług dla osób starszych i dzieci dotyczy większości rodzin, a podaż usług jest niewystarczająca.
 • Premier Chin: Chiny popierają denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego

 • Podczas spotkania z chińskimi i zagranicznymi dziennikarzami, Li Keqiang stwierdził, że problem półwyspu jest skomplikowany, długotrwały i nie można go rozwiązać z dnia na dzień. Po spotkaniu między przywódcami KRLD i USA w Hanoi, obie strony wyraziły pragnienie dalszego kontaktu - przypomniał. Jak podkreślił premier Chin, kontakt jest zawsze lepszy niż jego brak.
 • OZPL: Uchwalono ustawę o inwestycjach zagranicznych

 • Ustawa o inwestycjach zagranicznych została uchwalona w piątek na posiedzeniu zamykającym doroczną sesję Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji. W projekcie ustawy określono następujące zadania: podnoszenie przejrzystości polityki w zakresie inwestycji zagranicznych, zapewnienie inwestorom zagranicznym uczestnictwa w konkurencji rynkowej na równych warunkach, wzmacnianie usług dla inwestorów zagranicznych, zapewnienie ochrony praw własności przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.
 • Państwowe Biuro Statystyczne Chin: Stabilna tendencja rozwoju gospodarki na początku 2019 roku

 • W pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku ruch gospodarki chińskiej był stabilny, podobnie jak tendencja rozwoju - powiedział w czwartek rzecznik Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego Mao Shengyong. Z danych opublikowanych przez Państwowe Biuro Statystyczne Chin, w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku wartość dodana przedsiębiorstw przemysłowych powyżej skali krajowej wzrosła o 5,3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 roku.
 • Przemówienia Xi Jinpinga podczas sesji OZPL

 • Podczas dwóch sesji parlamentarnych przewodniczący Chin Xi Jinping, przedstawiciele Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz członkowie Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin wymieni szereg uwag związanych z budową cywilizacji ekologicznej, ograniczaniem ubóstwa i rewitalizacją obszarów wiejskich oraz poprawą otoczenia biznesowego.
 • OZPL: Działania związane z ochroną środowiska w Tybetańskim Regionie Autonomicznym

 • Tybetański Region Autonomiczny Chin znajduje się na płaskowyżu Qinghai-Tybet. Jest to obszar bogaty w dziką faunę i florę, zasoby wodne i mineralne. Ochrona tego unikatowego środowiska ekologicznego ma ogromne znaczenie nie tylko dla tego regionu, ale także dla innych części Chin, a nawet i sąsiednich krajów.
 • Zapowiedź transmisji zamknięcia sesji OZPL i konferencji prasowej premiera Chin

 • Ceremonia zamknięcia drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji odbędzie się w piątek w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Po niej w Złotej Sali na trzecim piętrze zostanie zorganizowana konferencja prasowa, podczas której premier Chin Li Keqiang odpowie na pytania chińskich i zagranicznych dziennikarzy.
 • Deputowani OZPL o projekcie ustawy o inwestycjach zagranicznych

 • Rozpatrywanie i głosowanie nad projektem ustawy o inwestycjach zagranicznych to ważny punkt w porządku obrad drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji. Jako nowa podstawowa ustawa w dziedzinie inwestycji zagranicznych w Chinach zwróciła ona szczególną uwagę ze strony świata zewnętrznego.

 • Chińscy ministrowie o międzynarodowej współpracy

 • Rozszerzenie otwarcia na świat oraz podjęcie środków w celu promocji współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach stały się gorącymi tematami tegorocznych dwóch sesji parlamentarnych. W ciągu ostatnich kilku dni wielu ministrów rządu chińskiego spotkało się z przedstawicielami światowych mediów.Podczas konferencji prasowych przedstawili oni konkretne przedsięwzięcia na rzecz otwarcia i współpracy. Dzięki temu pokazano determinację Chin.

 • Spotkania Xi Jinpinga z przedstawicielami OZPL

 • Podczas tegorocznych dwóch sesji parlamentarnych, przewodniczący Chin Xi Jinping przeprowadził bezpośrednie rozmowy z rolnikami, prywatnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami obszarów biednych. Rozwój ekologiczny, rewitalizacja obszarów wiejskich, innowacje i przedsiębiorczość oraz walka z ubóstwem stały się głównymi tematami debat drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.
 • Zamknięcie sesji OKLKRP XIII kadencji

 • Ceremonia zamknięcia drugiej sesji Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin XIII kadencji odbyła się w środę w Pekinie. Brali w niej udział przewodniczący Chin Xi Jinping oraz inni przywódcy partyjni i państwowi.
 • Xi Jinping uczestniczył w trzecim posiedzeniu plenarnym OZPL

 • Trzecie posiedzenie plenarne drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji odbyło się we wtorek w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie. Podczas wydarzenia wysłuchano oraz rozpatrzono raporty Chińskiego Najwyższego Sądu i Najwyższej Prokuratury. W posiedzeniu wzięli udział: Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng i Wang Qishan.

 • Xi Jinping wziął udział w posiedzeniu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Sił Zbrojnych Policji

 • Przewodniczący Chin Xi Jinping wziął udział we wtorek w posiedzeniu plenarnym delegacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Sił Zbrojnych Policji, podczas drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.
 • Zapowiedź transmisji z ceremonii zamknięcia drugiej sesji OKLKRP XIII kadencji

 • Druga sesja Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin XIII kadencji zostanie zamknięta w środę przed południem. Chińskie Radio Międzynarodowe, jako członek Chińskiej Grupy Mediów, przeprowadzi transmisję na żywo w języku mandaryńskim i angielskim za pośrednictwem CRI News Radio i China Plus Radio oraz na różnych portalach, w tym m.in. China Plus i CRI-online.
 • Państwowe Biuro Statyczne Chin: Stabilny ruch gospodarczy na początku 2019

 • Z najświeższych danych statystycznych wynika, że od stycznia do lutego 2019 roku, ruch gospodarczy w Chinach jest stabilny i wykazuje dobrą tendecję - stwierdził we wtorek dyrektor Państwowego Biura Statystycznego Ning Jizhe, podczas drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.
 • Raporty Najwyższego Sądu i Najwyższej Prokuratury Chin: Praworządność stanie się najlepszym środowiskiem biznesowym

 • Najwyższy Sąd Ludowy i Najwyższa Prokuratura Ludowa przedstawiły we wtorek do rozpatrzenia raporty, podczas drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji. W obu dokumentach podkreślono, że należy wzmacniać ochronę praw własności intelektualnej pod względem wymiaru sprawiedliwości, aby uczynić praworządność najlepszym środowiskiem biznesowym.
 • Raporty Chińskiego Najwyższego Sądu i Najwyższej Prokuratury o ochronie bezpieczeństwa politycznego

 • Prace dotyczące rozpatrzenia raportów z działalności Najwyższego Sądu Ludowego i Najwyższej Prokuratury Ludowej rozpoczęły się we wtorek, podczas drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji. Ochrona narodowego bezpieczeństwa politycznego stała się wspólnym tematem obu dokumentów.

 • Platforma zintegrowanych treści Chińskiej Grupy Mediów na dwóch sesjach parlamentarnych

 • Na ekranie prezentowane są programy wyprodukowane przez Chińską Grupę Mediów przy użyciu technologii 5G i 4K, zawierające treści realizowane w ramach sygnału 4K z Pekinu, Szanghaju, Guangzhou, Shenzhen, Harbinu i innych miast. Programy te to przykład na realizację innowacyjnych produkcji w ramach technologii 4K w sieci 5G.
 • OZPL: Projekt ustawy o inwestycjach zagranicznych został rozpatrzony

 • Delegaci OZPL wyrażali się przychylnie co do ustawy o inwestycjach zagranicznych. W ich ocenie, ustawa ta jest ważnym środkiem rozszerzania otwarcia, promowania inwestycji zagranicznych i tworzenia nowej kompleksowej struktury otwarcia. Zgodzili się oni, że projekt zapewni silną gwarancję praworządności dla ochrony uzasadnionych praw i interesów zagranicznych inwestycji oraz stworzenia środowiska biznesowego światowej klasy.

 • Chińska Grupa Mediów tworzy nową strukturę wiodących mediów

 • Podczas relacjonowania dwóch sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej, Chińska Grupa Mediów w pełni wykorzystuje osiągnięcia rewolucji informacyjnej. ChGM stosując innowacyjne środki komunikacji zintegrowanych mediów w czasie rzeczywistym, przekazuje koncepcje polityczne partii, głosy deputowanych OZPL i członków OKLKRP.
 • Komentarz: Region Wielkiej Zatoki tematem dyskusji na dwóch sesjach chińskiego parlamentu

 • Plan rozwoju Wielkiej Zatoki Guangdong, Hongkong i Makau został opublikowany przez chiński rząd w lutym 2019 roku. Budowa i rozwój tego regionu stał się gorącym tematem dla przedstawicieli Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin XIII kadencji.
 • Minister ekologii i środowiska Chin: Będziemy stanowczo chronić błękitne niebo

 • Przywiązujemy wielką wagę do walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz do ochrony błękitnego nieba – zapowiedział w poniedziałek minister ekologii i środowiska Chin Li Ganjie, podczas konferencji prasowej drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji w Pekinie.
 • Przedstawiciel OZPL: Ekologia to źródło dobrobytu dla Tybetańczyków

 • Linzhi "nie wydobywa złóż z kopalni ani nie karczuje drzew", gdyż chroni zasoby naturalne - stwierdził Wang Dui, przedstawiciel Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz burmistrz miasta Linzhi z Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Poprzez rozwój ekoturystyki, możemy wesprzeć rozwój gospodarczy i sprawić, że ekologia stanie sie dobrobytem dla naszych mieszkańców - oznjamił.
 • Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej: Chiny podniosą jakość i efektywność rozpatrywania wniosków

 • Na konferencji prasowej, podczas drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji, dyrektor Shen powiedział, że Chiny planują w ciągu pięciu lat zmniejszać okres cyklu rozpatrywania znaków towarowych z ośmiu miesięcy do mniej niż czterech miesięcy. W ten sposób osiągną obecny poziom krajów należących do Organizacji Rozwoju i Współpracy Gospodarczej . Jednocześnie zapowiedział, że Chiny skrócą średni okres cyklu rozpatrywania patentów na wynalazki o 1/3, w tym, okres rozpatrywania patentów o wysokiej wartości zostanie zmniejszony o ponad połowę, aby osiągnąć najszybszy poziom międzynarodowy.
 • Minister nauki i technologii: Chiny będą budować innowacyjny kraj

 • Chiny podniosą poziom podstawowych badań, poprawią środowisko badań naukowych oraz zbudują innowacyjne państwo – zapowiedział w poniedziałek minister nauki i technologii Chin Wang Zhigang, podczas konferencji prasowej drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji w Pekinie.
 • Przedstawiciel OKLKRP: Projekt ustawy o inwestycjach zagranicznych pokazuje determinację Chin

 • W ciągu 40 lat od wprowadzenia polityki reform i otwarcia, środowisko oraz warunki rozwoju gospodarki chińskiej przeszły ogromne zmiany - zaznaczył w sobotę Li Jianhong, przedstawiciel Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin.
 • Xi Jinping: Dawne rejony rewolucyjne muszą wziąć udział w budowie średnio zamożnego społeczeństwa

 • Nie wolno zapominać o mieszkańcach z dawnych rejonów rewolucyjnych; należy o nich dbać aby nie pozostali w tyle w procesie wszechstronnej budowy średnio zamożnego społeczeństwa - zaapelował w niedzielę przewodniczący Chin Xi Jinping, podczas spotkania z delegatami Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji z prowincji Fujian.
 • Xi Jinping: Należy tworzyć sprzyjające warunki dla innowacji przedsiębiorstw

 • Powinniśmy stworzyć dobre środowisko rozwojowe sprzyjające innowacjom i przedsiębiorczości - stwierdził w niedzielę przewodniczący Chin Xi Jinping, podczas rozpatrywania raportu przedstawicieli drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji z prowincji Fujian.

 • Instrukcje Xi Jinpinga na temat gospodarki realnej

 • Podczas rozpatrywania w niedzielę raportu przedstawicieli drugiej sesji Ogólnokrajowego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji z prowincji Fujian, przewodniczący Chin Xi Jinping pochwalił delegata Ding Shizhong za jego oddanie w pracy wytwórczej.
 • Udział Xi Jinpinga i innych polityków w rozpatrywaniu raportów OZPL

 • Przewodniczący Chin Xi Jinping oraz inni przywódcy partyjni i państwowi wzięli udzał w niedzielę w rozpatrywaniu raportów niektórych grup deputowanych, podczas drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.
 • Xi Jinping: Poszukujemy nowego sposobu integracji między Tajwanem i kontynentalnymi Chinami

 • Musimy stworzyć nowe sposoby integracji i rozwoju obu stron między Cieśniną Tajwańską - stwierdził przewodniczący Chin Xi Jinping w niedzielę podczas rozpatrywania raportu przedstawicieli drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji z prowincji Fujian.
 • Chiny i USA omówiły kwestię kursu walutowego

 • Podczas siódmej rundy chińsko-amerykańskich konsultacji gospodarczych i handlowych na wysokim szczeblu, obie strony omówiły kwestię kursu walutowego i osiągnęły porozumienia w wielu kluczowych i ważnych kwestiach - oznajmił w niedzielę prezes Chińskiego Banku Ludowego Yi Gang, podczas konferencji prasowej drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.
 • Drugie posiedzenie plenarne drugiej sesji OKLKRP XIII kadencji

 • Drugie posiedzenie plenarne drugiej sesji Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultacyjnej Rady Politycznej Chin XIII kadencji odbyło się w sobotę w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie. Czternastu członków wygłosiło przemówienia na temat ekonomii oraz ekologii. W wydarzeniu wziął udział Wang Yang, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh i przewodniczący Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultacyjnej Rady Politycznej Chin.
 • Przywódcy Chin wzięli udział w rozpatrywaniu raportu delegatów drugiej sesji OZPL

 • O reformie, pracy ustawodawczej i zmniejszania ubóstwa mówili w sobotę chińscy przywódcy podczas sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.
 • Komentarz: Uchwalenie Ustawy o Inwestycjach Zagranicznych zapewni otwarcie Chin na wyższym poziomie

 • Niedawno temu koncern Airbus ogłosił oficjalne uruchomienie jedynego w Azji centrum innowacji w Shenzhen w Chinach. Stwierdzono, że Airbus będzie wykorzystać przewagę lokalnych ludzi utalentowanych z zakresu innowacji, technologii i partnerów współpracy, aby jeszcze bardziej rozwinąć zdolności innowacyjne firmy. Działanie te świetnie świadczy o postępie Chin w nowej rundzie otwarcia na wyższym poziomie, która rozpoczęła się w 2018 roku.
 • Przedstawiciel OZPL: Ustawa o Inwestycjach Zagranicznych podniesie chińskie otwarcie na nowy poziom

 • Chiński projekt Ustawy o Inwestycjach Zagranicznych został przedstawiony do rozpatrzenia przez drugę sesję OZPL XIII kadencji. Wicedyrektor Komisji Roboczej ds. Ustawodawstwa OZPL Liu Junchen stwierdził w sobotę w Pekinie, że OZPL rozpatrzy projekt Ustawy o Inwestycjach Zagranicznych, co pokazuje determinację i wolę Chin prowadzenia reform i otwarcia do końca. Powiedział, że Ustawa o Inwestycjach Zagranicznych będzie mogła w dalszym ciągu podnosić otwarcie Chin na nowy poziom.
 • Xi Jinping i inni przywódcy partyjni i państwowi wzięli udział w rozpatrywaniu raportu delegatów drugiej sesji OZPL

 • Przewodniczący Chin Xi Jinping, Premier Li Keqiang, sekretarz sekretariatu KC KPCh Wang Huning, wicepremier Han Zheng oddzielnie wzięli udział w piątek w rozpatrywaniu raportu niektórych delegatów uczestniczących w drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.

 • Xi Jinping: Chiny zachęcają społeczny kapitał do inwestowania w budowę infrastruktury wiejskiej

 • Chiny powinny zachęcać kapitał społeczny do inwestowania w infrastrukturę wiejską, w tym w transport, wodę pitną, logistykę i sieć Internetu szerokopasmowego - stwierdził w piątek przewodniczący Chin Xi Jinping. Spotkał się on z członkami Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych z prowincji Henan. Zdaniem Xi, Chiny planują osiągnąć do 2020 roku wszechstronne społeczeństwo zamożne na obszarach miejskich i wiejskich, jednak infrastruktura wiejska wciąż nie jest doskonała.

 • Xi Jinping: Chiny muszą poprawiać system opieki nad sierotami, kobietami i starszymi na wsiach

 • Henan to duża rolnicza prowincja o populacji liczącej ponad 95 milionów mieszkańców. Podczas rozpatrywania raportu członków drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji z prowincji Henan, przewodniczący Chin Xi Jinping oznajmił, że należy ulepszyć system opieki nad dziećmi opuszczonymi przez rodziców, którzy wyemigrowali za pracą, kobietami i osobami starszymi. Dzięki temu możliwa będzie realizacja rozwoju wsi - zapewnił.
  1  2  3  
  Polecamy
  China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
  16A Shijingshan Road, Beijing, China