Informacja o naszej redakcji  Informacja o CRI
Nauka chińskiego    Gorące tematy    Poczta radiowa    Chińskie ABC    
Strona głównaWiadomościKulturaGospodarkaTurystyka i SpołeczeństwoSportInetradio
 
  [Komentarz] Przemówienie Jia Qinlin w senacie Rumunii  
   2008-05-06 14:39:05    CRI
Mili słuchacze. W poniedziałek przewodniczący Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin Jia Qinlin wystąpił z przemówieniem w senacie Rumunii. W swoim przemówieniu wyraził on szczere dążenie do dalszego pogłębiania przyjaźni chińsko-rumuńskiej. Sprecyzował on także polityczną ideę Chin o pokojowym rozwoju i wspólnym rozwoju na bazie wzajemnych korzyści. Rumuńscy senatorzy, w tym i przewodniczący senatu Nicolae Vacaroiu, wyrazili wielki podziw dla Chin i życzyli im rozwoju.

W poniedziałek po południu Jia Qinlin wygłosił w senacie Rumunii przemówienie zatytułowane „Odziedziczając przeszłość i otwierając przyszłość wspólnie otwórzmy piękne jutro charakteryzujące się przyjaźnią i współpracą". Pozytywnie ocenił on rozwój stosunków chińsko- rumuńskich i wysunął propozycje o rozwoju bilateralnych stosunków w przyszłości.

"W ciągu minionych około 60 lat od czasu nawiązania między Chinami a Rumunią stosunków dyplomatycznych, choć sytuacja zarówno międzynarodowa jak i w obu krajach ulegała ogromnym zmianom, stosunki obupaństwowe konsekwentnie rozwijały się stabilnie. Teraz, Chiny i Rumunia są dobrymi partnerami we wszechstronnej współpracy i stosunki chińsko-rumuńskie stały się już dobrym przykładem stosunków międzypaństwowych. Po udziale Rumunii w Unii Europejskiej i w miarę nieustannego pogłębiania się reformy i otwarcia Chin na świat, stosunki chińsko-rumuńskie stanęły w obliczu nowej szansy rozwoju. Proponuję, żeby obie strony czyniły wysiłki głównie w czterech dziedzinach a mianowicie: pomnażania wzajemnego zaufania politycznego, zwiększania współpracy gospodarczo-handlowej, pogłębiania wymiany humanitarnej i umacniania koordynacji międzynarodowej."

Rumunia jest pierwszym przystankiem w obecnej podróży Jia Qinlin do czterech krajów wschodnioeuropejskich. W swoim przemówieniu Jia Qinlin z naciskiem sprecyzował polityczną ideę Chin o pokojowym rozwoju i wspólnym rozwoju opartym na bazie wzajemnych korzyści. Chińscy i rumuńscy dziennikarze powszechnie są zdania, że przemówienie to sprzyjać będzie rozwojowi stosunków Chin z krajami wschodnioeuropejskimi.

W swoim przemówieniu Jia Qinlin zapoznał rumuńskich senatorów z różnych klubów partyjnych z doświadczeniami Chin w zakresie reformy i otwarcia drzwi państwa na świat w ciągu 30 lat. Ogłosił on: "Zawsze i niezachwianie idziemy drogą pokojowego rozwoju, nie prowadzimy ingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów, nie narzucamy innym swojej woli, energicznie działamy na rzecz pokojowego rozwiązania sporów międzynarodowych, uprawiamy samoobronną politykę, nigdy nie dążymy do dominacji nad światem. Konsekwentnie i niezachwianie uprawiamy strategię otwarcia na świat opartą na bazie wzajemnych korzyści, usiłujemy drogą konsultacji i kooperacji, rozwiązać starcia handlowe."

Przemówienie wzbudziło długotrwałe oklaski. Przewodniczący senatu Rumunii Nicolae Vacaroiu stwierdził: "Narody i instytucje naszych obu stron żywią silną nadzieję co do dalszego pogłębiania przyjaźni i zacieśniania współpracy we wszystkich dziedzinach. Mamy nadzieję, że obupaństwowa współpraca gospodarczo-handlowa wejdzie na nowy etap rozwoju. Obecnie, chińska gospodarka się rozwija i sytuacja społeczna jest stabilna, dla czego Rumunia wyraża wielki podziw i życzy Chinom jeszcze pomyślniejszego rozwoju w przyszłości."

Przewodniczący senatu Nicolae Vacaroiu życzył serdecznie sukcesów Igrzyskom Olimpijskim w Pekinie i EXPO w Shanhaju. Powiedział on: "W br. Chiny zorganizują Igrzyska Olimpijskie, mieszkania rumuńskich sportowców w wiosce olimpijskiej są bardzo ładne. Mam nadzieję, że z tej okazji stosunki rumuńsko-chińskie zostaną wzmocnione. Życzę Igrzyskom Olimpijskim w Pekinie pomyślności i sukcesów. Weźmiemy udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i w EXPO w Shanghaju."
na ten temat
v Przemówienie Jia Qinglin w Senacie Rumunii 2008-05-06 09:40:33
v Spotkanie senatora i przewodniczącego Sejmu Rumunii z Jia Qinglin 2008-05-05 21:32:26
v Spotkanie senatora Rumunii z Jia Qinglin 2008-05-05 20:41:23
Wasze opinie
      Muzyczne Ch.R.M.
      Wiadomości
      Komentarz
 
 
 

    Linki    Kontakt