Informacja o naszej redakcji Informacja o CRI
Nauka chińskiegoWażne wydarzeniaPoczta radiowaChińskie ABC
Strona głównaWiadomościKulturaGospodarkaTurystyka i SpołeczeństwoOlimpiadaInetradio
  [Komentarz]6.1% - tempo wzrostu PKB Chin w pierwszym kwartale tego roku  
   2009-04-16 19:54:58    CRI

Państwowy Urząd Statystyczny ChRL (PUS) przedstawił podczas zorganizowanej 16 kwietnia konferencji prasowej Biura Prasowego Rady Państwowej raport o sytuacji gospodarczej Chin w pierwszym kwartale 2009 roku. Według wstępnych wyliczeń, w pierwszym kwartale tego roku wartość PKB Chin wyniosła 6 bilionów 574 miliardy 500 milionów juanów RMB, co oznacza wzrost o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Mimo że tempo wzrostu PKB w tym okresie było o 0,7 punktu procentowego niższe niż w czwartym kwartale ubiegłego roku, tempo spowolnienia wzrostu PKB uległo widocznemu obniżeniu. Rzecznik PUS Li Xiaochao zaznaczył, że chińska sytuacja gospodarcza w pierwszym kwartale była lepsza niż przewidywano.

Pod negatywnym wpływem globalnego kryzysu finansowego skończyła się w Chinach epoka dwucyfrowego wzrostu gospodarczego, która trwała od 5 lat. W celu zapewniania stabilnego rozwoju gospodarki, chiński rząd realizuje od października 2008 roku szereg przedsięwzięć politycznych zmierzających do rozszerzenia popytu wewnętrznego i stymulowania rozwoju gospodarki. Li Xiaochao powiedział, że dzięki zastosowaniu tych rozwiązań pojawiły się w Chinach pozytywne zmiany sytuacji gospodarczej, a wyniki okazały się lepsze niż przewidywano:

"Pozytywne zmiany pojawiły się w różnych dziedzinach: sektor przemysłowy funkcjonował stabilnie, rozwój rolnictwa także był stabilny, a wzrost inwestycji w środki trwałe uległ przyspieszeniu... Wszystko to odzwierciedla osiągnięcie wstępnych sukcesów polityki makroekonomicznej. Wprowadzenie pakietu stymulacyjnego było decyzją właściwą, pilną i skuteczną."

Li Xiaochao powiedział także, że zwiększenie popytu wewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla zachowania wzrostu chińskiej gospodarki. Jego zdaniem, wraz z realizacją działań stymulacyjnych, popyt wewnętrzny w Chinach, a zwłaszcza konsumpcja, będzie się trwale zwiększać:

"W pierwszym kwartale przeciętny dochód na osobę zwiększył się w miastach o 11,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, a na wsi wskaźnik ten wyniósł 8,6%. Poza tym, obniżenie podatku od zakupu samochodów oraz projekt pobudzenia sprzedaży sprzętu AGD i samochodów na wsi także pomagają w stymulowaniu wzrostu konsumpcji."

Człokini władz Chińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Tan Yaling powiedziała, że realizacja przyjętego na ten rok przez chiński rząd celu wzrostu gospodarki na poziomie 8% jest bardzo możliwa:

"W porównaniu ze wskaźnikami za czwarty kwartał 2008 roku, tendencja spowolnienia się wzrostu gospodarki została stopniowo zahamowana. Wraz z wprowadzaniem kolejnych przedsięwzięć politycznych i zwiększania inwestycji, wskaźniki będą w przyszłości jeszcze bardziej optymistyczne. Moim zdaniem, wzrost gospodarczy na poziomie 8% jest w tym roku możliwy do zrealizowania."

Wasze opinie
      Muzyczne Ch.R.M.
      Wiadomości
      Komentarz
 
 
 
Kontakt | Linki
© Chińskie radio międzynarodowe. ChRM. Prawa autorskie zastrzeżone.
16A Shijingshan Road, Beijing, China