Azjatycki Forum Boao
Azjatycki Forum Boao powołano 21 lutego 2001 roku przez 25 państw azjatyckich i Australię na wyspie Hainan. Forum to jest międzynarodową, nieformalną organizacją, która umożliwia wymianę poglądów przedstawicielom rządów, przedsiębiorcom, specjalistom i naukowcom w takich dziedzinach jak gospodarka, sprawy społeczne i ochrona środowiska naturalnego.