Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
[Komentarz] Polska ma szansę stać się liderem rozwoju gospodarczego w UE
2010-09-20 19:11:46 CRI
Główny Urząd Statystyczny opublikował 19 września raport, z którego wynika, że w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku produkcja przemysłowa wzrosła w Polsce o 10,4% w porównianiu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a w samym sierpniu o 13,5%. Wartości tych dwóch wskaźników były znacznie wyższe niż przewidywano. Komisja Europejska podniosła swoją prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce. Według skorygowanych przewidywań, wyniesie on w tym roku 3,4%, co sytuuje Polskę w unijnej czołówce. Analitycy uważają, że Polska ma szansę stać się liderem rozwoju gospodarczego w Unii i - wraz z Niemcami - lokomotywą europejskiej gospodarki. We Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii gospodarki rozwijają się bowiem po kryzysie słabo, a gospodarka polska wykazuje stabilność.

Trwający kryzys poważnie uderzył w unijną gospodarkę. W Polsce udało się jednak utrzymać stabilny wzrost. W latach 2008 i 2009 wyniósł on odpowiednio: 5% i 1,6%. W ubiegłym roku Polska stała się jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym odnotowano wzrost gospodarczy. W bieżącym roku polska gospodarka zachowała wzrost. W pierwszym i drugim kwartale wyniósł on odpowiednio: 0,5% i 3,5%. Komisja Europejska przewiduje, że w całym bieżącym roku gospodarka polska urośnie o 3,4%.

Polski rząd dokonuje zmiany strategii stymulowania rozwoju gospodarczego: popyt wewnętrzny ma zastąpić eksport. Przez długi okres polska gospodarka rozwijała się bowiem głównie dzięki eksportowi. Podczas aktualnego kryzysu gospodarczego główne rynki dla polskiego eksportu, czyli inne kraje Europy i Stany Zjednoczone, uległy znacznemu osłabieniu, w związku z czym polski rząd przyspieszył proces pobudzania popytu wewnętrznego. W roku 2009 w inwestycje, eksport i konsumpcja podmiotów publicznych nieznacznie spadły, natomiast konsumpcja podmiotów prywatnych i gospodarstw domowych wzrosła o 2,3%. Ekonomiści prognozują, że konsumpcja indywidualna wzrośnie w Polsce w bieżącym i przyszłym roku odpowiednio o 2,8% i 3,7%, co będzie kolejnym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy.

Wraz z umacnianiem się jej potencjału gospodarczego, udział Polski w generowaniu wzrostu w unijnej gospodarce staje się coraz większy. Aktualnie Polska jest już siódmą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. Licząc według aktualnego tempa wzrostu gospodarczego, do roku 2050 Polska ma szansę stać się największą gospodarką w Europie. Dzięki trwałemu wzrostowi gospodarczemu, poziom dochodów Polaków również uległ wyraźnemu podniesieniu, dzięki czemu ich siła nabywcza nieustannie wzrasta, Polska importuje towary luksusowe, a Polacy wyjeżdżają turystycznie do innych państw członkowskich Unii, co odgrywa pozytywną rolę dla wzrostu gospodarczego w całej UE. Raport Komisji Europejskiej potwierdza także, że dzięki rosnącemu nieustannie popytowi wewnętrznemu, Polska staje się główną siłą ożywienia gospodarczego w Unii.

Najpilniejszymi aktualnie problemami stającymi przed polskim rządem są: wysoki wskaźnik bezrobocia oraz rosnący deficyt budżetowy. W sierpniu tego roku wskaźnik bezrobocia wynosił w Polsce 11,4%. Zbyt duże bezrobocie ma niekorzystny wpływ na konsumpcję indywidualną i stabilność społeczną, w związku z czym ogranicza ożywienienie gospodarcze. Szybki wzrost deficytu budżetowego stanowi drugą przeszkodę dla rozwoju gospodarki polskiej. Rząd przewiduje, że w tym roku deficyt osiągnie poziom 7,5% PKB, co znacznie przekracza ustalony w Pakcie stabilności i wzrostu limit 3%.

Mimo tego rodzaju problemów, ekonomiści są pełni optymizmu co do perspektyw rozwoju gospodarki polskiej. Główny ekonomista polskiej filii ING Mateusz Szczurek podkreśla, że dzięki silnemu wzrostowi inwestycji sektora prywatnego i konsumpcji indywidualnej, wzrost gospodarczy w Polsce staje się trwały, a trwały wzrost gospodarczy sprzyja z kolei ożywieniu na rynku pracy i zwiększaniu dochodów fiskalnych państwa. To jest zatem, zdaniem Szczurka, właściwa droga do rozwiązania problemu bezrobocia i deficytu budżetowego. Główny ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Erik Bergloef zwraca z kolei uwagę na fakt, że Polska ma szansę stać się potęgą gospodarczą podobną do Niemiec i stworzyć wraz z nimi podwójny motor napędzający gospodarkę europejską, jeśli uda się uczynić z popytu wewnętrznego główny czynnik wzrostu i zachować stabilny wzrost.
Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China