Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Dochody Chińczyków powinny rosnąć w tempie wzorstu gospodarczego
2011-03-16 18:55:44 CRI

W sprawozdaniu z prac rządu przedstawionym podczas IV sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XI kadencji premier Wen Jiabao wskazał konieczność poprawy jakości życia mieszkańców Chin. Szef rządu dodał, że dochody Chińczyków powinny rosnąć w tempie, w jakim rozwija się gospodarka kraju, a wynagrodzenia należy powiązać z wydajnością, aby stopniowo zwiększać udział dochodów obywateli w dochodzie narodowym. Eksperci uważają, że jest to zapowiedź podjęcia przez chińskie władze w ciągu najbliższych pięciu lat bardziej skutecznych działań na rzecz racjonalizacji dystrybucji dochodów. Dzięki ich wprowadzeniu dochody obywateli rosnąć będą w wyższym niż dotychczas tempie.

Dystrybucja dochodów przypomina krojenie tortu. Wang Yiming z Państwowego Komitetu Rozwoju i Reform powiedział naszemu reporterowi, że w ciągu ostatnich lat chiński "tort" stawał się coraz większy, jednak wielu obywateli nie odczuło znacznego wzrostu dochodów ani poprawy jakości życia:

„W tamtych latach wzrastał udział państwa i przedsiębiorstw w tym torcie, a zmniejszał się udział obywateli. Wprawdzie dochody obywateli rosły, ale ze względu na tempo wzrostu rozmiarów tego symbolicznego tortu, udział tych dochodów w dochodzie narodowym spadał."

Według danych statystycznych, w latach 1996-2006 udział dochodów obywateli w dochodzie narodowym spadł z 69,3% do 57,5%. W wyniku nierównowagi w dystrybucji dochodów, owoce reform gospodarczych nie były w równym stopniu konsumowane przez całe społeczeństwo. To przeszkoda w procesie budowy harmonijnego społeczeństwa, a także hamulec dla dalszego rozwoju gospodarczego.

Dyrektor Instytutu Demografii i Ekonomii Pracy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych Cai Fang mówi:

„Dążenie do wyrównania tempa wzrostu dochodów obywateli i tempa rozwoju jest wyrazem naukowego podejścia do rozwoju. Wszystko ma służyć ludziom. Rozwój gospodarczy zależy od każdego człowieka, a więc wszyscy powinni wspólnie korzystać z jego owoców, co musi znaleźć odbicie w dystrybucji dochodów."

Główne cele rozwojowe zawarte w projekcie XII Planu Pięcioletniego zakładają wzrost gospodarczy na przeciętnym poziomie 7% rocznie. Dochód netto na osobę mieszkańców chińskich wsi i miast ma natomiast rosnąć w tempie wyższym niż 7% rocznie.

Wyrównanie tempa wzrostu dochodów obywateli i PKB oznacza przyznanie wynagrodzeniom pracowników priorytetu w dystrybucji dochodów.

Aktualnie wzrost wpływów podatkowych jest w Chinach szybszy niż wzrost PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Szybciej rosną również zyski zatrzymywane przez przedsiębiorstwa. Skoro państwo i przedsiębiorstwa zgarniają coraz większą część "tortu", mniej zostaje z niego dla obywateli.

Eksperci uważają, że dzięki wzmocnieniu swojej odpowiedzialności władze Chin będą w przyszłości skuteczniej realizować swoją politykę. Wang Yiming ocenia:

„Najważniejsze jest stworzenie mechanizmu stałego wzrostu płac. Trzeba również połączyć wzrost wynagrodzeń ze wzrostem wydajności pracy. Konieczne jest ponadto podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób o najwyższych dochodach, a także wypłacanie wyższych dywidend przez przedsiębiorstwa państwowe. Te pieniądze należy ulokować w funduszu ubezpieczeń społecznych, aby w ten sposób zmniejszyć obciążenia podatkowe obywateli, pośrednio zwiększając ich dochody."

Eksperci uważają, że dzięki zapowiedzianym w sprawozdaniu premiera posunięciom możliwe jest przyspieszenie tempa wzrostu dochodów obywateli w okresie realizacji XII Planu Pięcioletniego, a także zmniejszenie w tym czasie różnic między obszarami wiejskimi a miastami. Cai Fang prognozuje:

"Jest całkiem możliwe, że w okresie realizacji XII Planu Pięcioletniego tempo wzrostu dochodów mieszkańców wsi będzie wyższe niż tempo wzrostu dochodów mieszkańców miast."

Specjalny komentator chińskiej telewizji publicznej Yang Yu uważa, że zapowiedziane przez rząd działania mają bardzo istotne znaczenie i są korzystne dla obywateli. Jednocześnie ostrzega jednak przed tak zwaną "pułapką latynoamerykańską". Zjawisko to wystąpiło w niektórych państwach rozwijających się, gdzie w celu szybkiego zwiększania dochodów obywateli władze ograniczyły się do rozdawania pieniędzy. To prowadziło nieuchronnie do kryzysu gospodarczego. Jak mówi Yang Yu, tego należy w Chinach unikać:

„Po pierwsze, trzeba zwiększać zatrudnienie. Po drugie, władze powinny zadbać o lepsze usługi publiczne, zwiększać nakłady na ubezpieczenia społeczne, ochronę zdrowia i edukację. Po trzecie, konieczne jest takie uregulowanie dystrybucji dochodów, aby osiągnąć w tej dziedzinie większą równowagę. Ponadto należy objąć wszystkich obywateli systemem zabezpieczenia społecznego, na co powinno się zwiększyć nakłady."

Podstawowym celem reform i rozwoju jest nieustanne podnoszenie stopy życiowej obywateli. Realizacja tego celu sprzyja sprawiedliwości, harmonii i stabilności społeczeństwa.

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China