Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Przystąpienie do WTO przyspieszyło tempo reform i unowocześniło system ekonomiczny w Chinach
2012-01-17 10:59:13 CRI

Przystąpienie do WTO to ważny kamień milowy w procesie reform i otwarcia oraz rozwoju gospodarczego Chin. Główny ekonomista Bank of Communication Lian Ping w swym artykule stwierdził, że Chiny dzięki przystąpieniu do WTO znalazły drogę do przyspieszenia reform i większego otwarcia na świat. Ten fakt, nie tylko w dużej mierze przyspieszył rozwój otwartej gospodarki, ale stał się silnym impulsem do realizacji reformy i unowocześniana systemu ekonomicznego w Chinach.

Przystąpienie do WTO jest ważnym kamieniem milowym w procesie reform i otwarcia oraz rozwoju gospodarczego w Chinach. Po wejściu do WTO Chiny jeszcze szerzej otworzyły swoje drzwi na świat, co w widoczny sposób przyspieszyło tempo reform rynkowych i istotnie zmieniło ekonomiczne, społeczne i prawne otoczenie.

Po 10 latach od wejścia Chin do WTO kraj ten stał się światową potęgą handlową, uzyskując dla swojej gospodarki trawały i szybki rozwój. Chiny i świat osiągnęły obopólną korzyść z wypracowanego dobrobytu.

W ciągu 10 lat rząd chiński wszechstronnie i rzetelnie wypełniał obowiązki i obietnice podjęte w związku z przystąpieniem do WTO, bududjąc w świecie wizerunek wielkiego kraju, który dotrzymuje obietnic, kraju odpowiedzialnego i godnego zaufania. Jak powiedział minister handlu Chin Chen Deming, w ciągu minionych 10 lat średni poziom taryf spadł z 15.3% do 9.8%, a bariery pozataryfowane zostały stopniowo wyeliminowane, otworzono ponad 100 sektorów gospodarki, wprowadzono mechanizmy konkurencji, zwiększono przestrzeń rynkową, dzięki czemu Chiny stały się jednym z najbardziej otwartych rynków na świecie. Na przestrzeni 10 lat Chiny ustanowiły jednolity, przewidywalny i zgodny z zasadami WTO system handlu, przeprowadziły największą w historii pracę na rzecz nowelizacji ustaw i przepisów prawnych, która dotyczyła ponad 3000 praw, regulaminów, zasad i przepisów na poziomie centralnym oraz 190 tys. zasad i przepisów na poziomie lokalnym.

Od wstąpienia do WTO Chiny mają bardziej pozytywne nastawienie do gospodarki światowej. Na przestrzeni 10 lat Chiny stały się potęgą handlową wykorzystującą zagraniczny kapitał i inwestującą za granicą. Obecnie, Chiny są największym na świecie eksporterem i drugim co do wielkości importerem, jednocześnie krajem budującym stopniowo kompleksową, a zarazem zróżnicowaną strukturę rynku importowo-eksportowego. W ciągu minionych lat Chiny ogółem przyjęły kapitały zagraniczne w wysokości biliona dolarów amerykańskich i są jednym z krajów wykorzystujących największe zagraniczne inwestycje na świecie. Przed przystąpieniem do WTO zagraniczne inwestycyjne Chin miały wartość około miliarda dolarów amerykańskich, a w roku 2010 wzrosły do prawie 60 miliardów dolarów amerykańskich i stały się piątym, co do wielkości inwestorem na świecie. Jednocześnie rezerwy walutowe Chin wzrosły do sumy 3 bilionów 200 miliardów dolarów amerykańskich, która obecnie jest największa na świecie.

W rzeczywistości przystąpienie do WTO nie tylko w znacznej mierze przyspieszyło rozwój otwartej gospodarki w Chinach, ale także mocno wypromowało proces reform chińskiego systemu ekonomicznego.

Po wejściu do WTO w celu spełnienia zasad WTO Chiny przeprowadziły w krótkim okresie czasu kompleksowe zmiany w wewnętrznym prawie, dokonując poprawek w obowiązujących przepisach i jednocześnie tworząc nowe odpowiednie przepisy ustawowowe i wykonawcze w zakresie zagranicznej gospodarki, zagranicznego handlu, inwestycji i własności intelektualnej. W rezultacie tych zmian nie tylko utworzono jednolity, przejrzysty system prawno-ekonomiczny, ale także głęboko zakorzeniano w sercach ludzi zalecane przez WTO podstawowe zasady gospodarki rynkowej, takie jak: niedyskryminacji, przejrzystości i uczciwej konkurencji. W ciągu tych 10 lat również stopniowo przekształciło się działanie samego chińskiego rządu, znormalizowane zostały administracyjne procedury rozpatrywania i zatwierdzenia spraw, informacje oraz decyzje rządu stały się bardziej otwarte i przejrzyste, wzrosła efektywność pracy administracyjnej, co znacznie wpłyneło korzystnie na otoczenie biznesu i środowisko inwestycyjne.

Dzięki wprowadzeniu kodeksu podstawowych zasad gospodarki rynkowej stopniowo tworzono i przekształcano krajowe przepisy w sferze gospodarki rynkowej, promując nową serię reform oraz innowacyjne instytucje w Chinach, a wszystko to w celu dalszego przyspieszenia tempa restrukturyzacji struktury przemysłowej kraju, by uwolnić potencjał dalszego wzrostu gospodarki chińskiej i, by chińska gospodarka nadal działa dobrze. Z danych statystycznych wynika, że w ciągu 10 lat PKB (Produkt Krajowy Brutto) Chin zwiększał się o ponad 10% rocznie, a dochody mieszkańców bardzo znacznie wzrosły. W roku 2001 w Chinach przeciętny dochód PKB na jednego mieszkańca wyniósł tylko 800 dolarów amerykańskich, a w roku 2010 przekroczył 4 tys. dolarów, a ponad 200 milionów osób wyszło z ubóstwa.

Powyższe sukcesy są ściśle związane z historycznym wydarzeniem sprzed 10 lat – przystąpieniem Chin do WTO. Nie ulega więc wątpliwości, że wejście do WTO naprawdę przyspieszyło proces reform systemu ekonomicznego Chin i promowało rozwój chińskiej gospodarki.

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China