Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Przystąpienie do WTO przyczyniło się do zielonej transformacji przemysłowej w Chinach
2012-02-01 11:04:29 CRI

Czy przystąpienie Chin do WTO wywarło wpływ na sposób wzrostu gospodarki chińskiej? Profesor Instytutu Gospodarki i Zarządzania Zasobami przy Pekińskim Uniwersytecie Pedagogicznym Han Jing w swym artykule stwierdził, że w ciągu 10 lat od wejścia do WTO przemysł chiński bardzo się rozwinął i głęboko przeobraził. W Chinach liczy się już nie tylko wzrost PKB, ale większą uwagę przywiązuje się do jego jakości. Realizacja zielonej transformacji przemysłowej jest niezbędnym warunkiem trwałego rozwoju i przyniesie chińskiej gospodarce wiele korzyści.

10 lat od wejścia Chin do WTO środowisko rozwoju przemysłu chińskiego i jego wewnętrzna struktura uległy głębokim zmianom. Rozwój gospodarki chińskiej to nie wyłącznie wzrost PKB. Liczy się także jego jakość. Zielona transformacja jest niezbędnym warunkiem trwałego rozwoju przemysłu chińskiego.

Po przeszło 30 latach szybkiego rozwoju, chińska gospodarka osiągnęła bezprecedensowy sukces. Jednak, w wyniku nieracjonalnej struktury gospodarczej w długotrwałym okresie, Chiny płaciły duże koszty tego rozwoju, zwłaszcza w strukturze popytu, braku koordynacji w strukturze oferty, nieefektywnym wykorzystaniu środków produkcji i dużych szkód dla środowiska. Jak realizować nadal szybki wzrost gospodarki chińskiej? Chiny, to kraj o wielkich możliwościach produkcyjnych. Rozwój przemysłowy odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności, dlatego promocja transformacji przemysłu stała się koniecznym wymogiem trwałego rozwoju całej gospodarki chińskiej.

Ze względu na uwarunkowania międzynarodowe, w aktualnej sytuacji duże znaczenie mają niestabilne i niepewne czynniki oraz skutki międzynarodowego kryzysu finansowego. Proces ożywienia światowej gospodarki spowolnił a problemy rozwoju są jeszcze bardziej widoczne. Zmiany sposobu rozwoju gospodarczego są coraz bardziej konieczne. Po kryzysie finansowym, rozwinięte kraje ponownie rozpatrują rolę sektora przemysłowego w powstawaniu i akumulacji bogactwa. Wysunęły także pomysł reindustrializacji. Energicznie rozwijają nowe gałęzie przemysłu w dziedzinach nowej energii, technologii informatycznych czy nauk przyrodniczych. W tle trudnego ożywienia i regulacji globalnej gospodarki, w październiku i grudniu 2008 roku w ramach Programu ONZ ds. Ochrony Środowiska wystąpiono z inicjatywą wdrażania na świecie „zielonej gospodarki" i „zielonego nowego układu". Inicjatywa ta otrzymała poparcie ze strony krajów rozwiniętych. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zwiększyły wsparcie finansowe dla swych przedsiębiorstw, aby szukały one sposobów na zieloną transformację przemysłową i rozwijały eko-przemysł.

Przystąpienie do WTO przyczyniło się do integracji Chin ze światem a także wywarło głęboki wpływ na ten kraj. Przyspieszenie przemysłowej transformacji i modernizacji stało się pilnym zadaniem dla Chin w uporaniu się z kryzysem. Jednocześnie, realizacja zielonej transformacji przemysłowej przyniesie chińskiej gospodarce zrównoważone korzyści.

Po pierwsze, to korzyści wynikające z postępu technologicznego. Obecnie, chińska produkcja jest głęboko zakorzeniona w globalnym łacuńchu. Do wytworzenia niskoprzetworzonych produktów potrzeba nadal dużo surowców i energii. To powoduje poważne zanieczyszczenie środowiska. Nie spełnia to wymogów gospodarki racjonalnej i ekologicznej. Takie wymogi spełniają produkty mające wysoką wartość dodaną i spełniające wymagania gospodarki ekologicznej. Realizacja zielonej transformacji sprzyja wzrostowi przemysłu chińskiego. Chiny mają się stać dużym producentem a nie produkcyjną potęgą.

Po drugie, są też korzyści wynikające z poprawy otoczenia handlowego. Po wybuchu międzynarodowego kryzysu finansowego niektóre rozwinięte kraje starały się za pomocą wprowadzenia taryf za emisję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń zmienić zasady handlowe. Zwłaszcza dotyczy to części krajów rozwiniętych usiłujących zbudować zieloną barierę w handlu. Jeśli Unia Europejska, USA, Japonia i inne rozwinięte gospodarki wspólnie ustanawią tego typu taryfy, to chińskie przedsiębiorstwa eksportowe będą miały trudności eksportowe i handlowe. Aktywna promocja zielonej transformacji przemysłowej może w pewnym stopniu poprawiać warunki handlowe i sprzyjać zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chińskiego.

Po trzecie, będzie to miało korzystny wpływ na zdrowie. Zanieczyszczenia środowiska powodowane przez przemysł mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia szacowała, że do 2025 roku roczny wzrost w Chinach zachorowalności na raka płuc wyniesie jeden milion. Z powodu tego, że zanieczyszczenia przemysłowe zajmują wysoki udział w całkowitej emisji, więc przemysłowa transformacja w kierunku zielonej gospodarki może w znacznym stopniu poprawiać środowisko ekologiczne, sprzyjać klimatowi i niewątpliwie jest korzystna dla zdrowia ludzkiego.

Można zauważyć, że po wejściu do WTO Chiny stoją w obliczu trudnych wyzwań spowodowanych zmianami w środowisku zewnętrznym, ale uzyskały też szansę dalszego rozwoju. W rzeczywistości w sprawie realizacji zielonej transformacji przemysłowej, potencjał Chin jest ogromny. W swoich wysiłkach na rzecz zielonej transformacji przemysłowej Chiny powinny skupić się na następnych czterech obszarach: po pierwsze, energicznie rozwijać nowoczesne technologie produkcyjne, aby produkcja przemysłowa znalazła się na końcu łańcucha technologicznego; po drugie, wykorzystać technologie informatyczne do przekształcenia tradycyjnych gałęzi przemysłowych i zwiększać ich możliwości wytwórcze oraz możliwości w zakresie badań i rozwoju produktów, aby wytwarzać rzeczy o wysokiej wartości dodanej; po trzecie, wytwarzać dobra energooszczędne; po czwarte, rozwijać recykling oraz wspierać rozwój technologii recyklingowych o uniwersalnym znaczeniu.

Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China