Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Chiny przyśpieszą konsolidację i restrukturyzację sektorów przemysłowych
2013-02-06 10:30:19 CRI
W wydanym 22 stycznia wspólnym okólniku dwanaście chińskich ministerstw i innych resortów rządu centralnego określiło cele programu konsolidacji kluczowych sektorów przemysłu.

Na konferencji prasowej 23 stycznia rzecznik i główny specjalista chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Informatyzacji Zhu Hongren powiedział, że w procesie konsolidacji ministerstwo utrzyma mechanizmy rynkowe a przedsiębiorstwa odegrają w nim główną rolę.

Lista objętych programem konsolidacji sektorów liczy dziewięć pozycji. Są to przemysły: motoryzacyjny, stalowy, cementowy, stoczniowy, aluminiowy, metali ziem rzadkich, informatyczno-elektroniczny, farmaceutyczny oraz sektor produkujący dla przemysłu. W dziewięciu branżach, które obejmuje rządowy program konsolidacji, działa łącznie około 900 spółek, które stanowią połowę wszystkich spółek notowanych na giełdach.

Jak powiedział Zhu Hongren, wspólną cechą wszystkich tych sektorów jest bardzo wyraźnie występujący w nich efekt skali. Tymczasem w Chinach w branżach tych działają niewielkie i rozproszone przedsiębiorstwa, co czyni strukturę rynku nieracjonalną, powoduje dublowanie się, nadmiar mocy produkcyjnych i niepotrzebną konkurencję - dodał Zhu. Podkreślił, że w procesie konsolidacji będzie kontynuowane ich urynkowienie a przedsiębiorstwa chińskie odgrywać mają główną rolę.

-----głos1-----

„Konsolidacja i restrukturyzacja to nie rządowe polecenie łączenia się firm. Rząd chce stworzyć sprawiedliwe i dogodne warunki oraz zlikwidować systemowe mechanizmy stwarzające bariery blokujące konsolidację i restrukturyzację. Przepisy, które nie pasują do zmiany struktury, muszą zostać zlikwidowane".

Ostatnio w niektórych regionach Chin pojawił się smog. Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo wysokie. Zhu Hongren powiedział, że to jest ostrzeżenie dla chińskiego przemysłu, aby zaczął oszczędzać energię i zmniejszył emisję szkodliwych substancji.

-----głos2----

„Trzeba gospodarczo, prawnie, technicznie oraz administracyjnie przyspieszyć eliminowanie starych mocy produkcyjnych, promować czystą produkcję w przemyśle stalowym, cementowym, petrochemicznym i metali nieżelaznych, zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez spaliny samochodowe i pobudzać rozwój proekologicznych technologii".

W czwartym kwartale 2012 roku nastąpiło odwrócenie utrzymującej się przez poprzednie trzy kwartały tendencji spadku tempa wzrostu produkcji przemysłowej i jego rentowności. Z danych wynika, że w 2012 roku wzrost wartosci dodanej wyniósł 10% w porównaniu z 2011 rokiem. Zyski przedsiębiorstw od stycznia do listopada 2012 roku wzrosły o 3% w porównaniu z okresem analogicznych 2011 roku. Dlatego też Zhu uważa utrzymanie w tym roku tempa wzrostu wartości dodanej wytworzonej przez chiński przemysł powyżej 10% za możliwy.

Rząd zakładał pierwotnie, że w minionym roku wartość dodana wytworzona przez przemysł wzrośnie o 11%. Ostatecznie tempo wzrostu było o jeden punkt procentowy niższe, co wynikło z nadmiaru mocy produkcyjnych oraz niskiego poziomu cen towarów przemysłowych. Zjawiska ta spowodowały także spadek zysków w przemyśle.

Chiński rząd sformułował program zmierzający do skonsolidowania dziewięciu gałęzi przemysłu, m.in.: motoryzacyjnego, stalowego i cementowego. W celu ułatwienia realizacji tych planów, władze centralne poleciły władzom lokalnym uchylenie wszelkich wprowadzonych przez nie ograniczeń w łączeniu się przedsiębiorstw z różnych regionów.

Według rządowych założeń, w roku 2015 na 10 czołowych firm motoryzacyjnych przypadać ma 90% rynku, a 3 do 5 z nich mają się stać wielkimi koncernami, zdolnymi do konkurowania na rynku międzynarodowym. Dla przemysłu stalowego założono koncentrację na poziomie 60% rynku dla 10 największych firm, a dla przemysłu cementowego - na poziomie 35%.  

Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China