Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Zielone domy na byłym wysypisku odpadów górniczych
2012-12-06 19:30:47 CRI

Kopalnia węgla PIT Haizhou w Fuxinie w prowincji Liaoning w północno-wschodnich Chinach, przez 50 lat wydobywała węgiel, powodując poważne szkody górnicze. Miejski rząd Fuxinu zdecydował o rekultywacji terenów zniszczonych w skutek wydobycia węgla. Na obszarach w okolicy wioski Dongwa znajdowało się wielkie wysypisko odpadów pokopalnianych, które teraz porasta zielona trawa. Powietrze jest już wolne od zanieczyszczeń. Sekretarz oddziału KPCh w wiosce Dongwa Xie Wenjun liczy sobie 47 lat. Dorastał w tej okolicy. Mówi:

„Teraz nasza wioska jest otoczona lasami. Wiatr nie roznosi już węglowego pyłu. Do lasu powróciły bażanty i zające. Jest to wynikem rekultywacji ziemi i regeneracji roślinności".

Kopalnia PIT Haizhou zaczęła wydobycie w 1953 roku, a zakończyła w 2003. Wydobyła łącznie 243 miliony ton węgla. W tym celu trzeba było także rozkruszyć 870 milionów metrów sześciennych skał, z których powstało wysypisko o łącznej powierzchni 12 kilometrów kwadratowych, wysokie na ponad 300 metrów. Zajęło ono wiele hektarów ziemi i stało się źródłem zanieczyszczenia powietrza i wód gruntowych w mieście Fuxin. Xie Wenjun mówi:

„Najbardziej baliśmy się silnie wiejącego wiatru, bo wtedy w powietrzu unosił się węglowy pył i kurz. Dochodziło też, zwłaszcza w zimie, gdy wiał silny wiatr północny, do samozapłonu hałdy węglowej. Wszędzie czuć było zapach tlących się resztek węgla".

Wpływ wysypiska pokopalnianych odpadów na środowisko był bardzo groźny. Wiosną i latem monsunowy wiatr nawiewał bezpośrednio kurz i pył do miasta, nad którym powietrze stawało się coraz bardziej zanieczyszczone. U mieszkańców żyjących w okolicy wysypiska często występowały choroby układu oddechowego. Co więcej, kadm, arsen, rtęć i inne metale ciężkie zawarte w skałach przenikały do ziemi, poważnie zanieczyszczały wody gruntowe, i powodowały znaczne szkody dla zdrowia ludzi i zwierząt.

W roku 2002 chiński rząd określiła miasto Fuxin jako gminę pilotażową tranformacji gospodarczej. Miejski rząd Fuxinu zdał sobie sprawę z tego, że trzeba wykorzystać powstałą szansę i jak najszybciej przekształcić Fuxin – miasto węgla - w miasto zieleni aby tchnąć w nie nowe życie.

Z-ca dyrektor Miejskiego Biura Ziemi i Zasobów Naturalnych Fuxinu Lin Zhandong mówi:

„Podczas realizacji tego projektu brano pod uwagę efektywność ekologiczną, gospodarczą, a także społeczną".

Program został już zrealizowany. Powstało 4 tys. hektarów pól uprawnych, przeszło 380 hektarów lasów i 135 hektarów stref ochronnych. Poprawiała się jakość powietrza. Spadło zanieczyszczenie wód podziemnych. Przywrócona została odpowiednia wilgotność gleby. Co więcej, ochrona gruntów rolnych i leśnych pozwoliła górnikom zwolnionym z kopalni znaleźć nowe zajęcie. Za osiem lat całkowicie zwrócą się nakłady poniesione na realizację tego programu. Lin Zhandong powiedział:

„Planujemy, że tereny pokopalniane staną się narodowym geoparkiem, w którym będziemy rozwijali ekoturystykę i ekorolnictwo. Powstanie tu rejon turystyczny, z którego funkcjonowania skorzysta wiele osób zamieszkałych w pobliżu".

Sekretarz KPCh w wiosce Dongwa Xie Wenjun jest bardzo zadowolony ze zmian, które zaszły w jego rodzinnej wsi: Mówi:

„Dzięki zmianom warunków ekologicznych, możliwy jest tu teraz rozwój turystyki. Warunki życia rolników znacznie się poprawiły. Jesteśmy bardziej optymistyczni, co do perspektyw i jutrzejszego dnia".

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China