Słowniczek
Chińskie ABC
O redakcji
O CRI
Mapa strony
 
Ruiny stolicy dynastii Yuan Shangdu zostały wybrane do światowego dziedzictwa
2012-08-21 12:19:46 CRI
"Kublai Khan nakazał budowę letniej rezydencji w Xanadu. W jej pobliżu jest bystrza święta rzeka Al-fu, ona przez liczne kaniony wstrzykuje się w przepaść.... „ W tym wierszu „Kublai Khan" brytyjski poeta Samuel Taylor Coleridge przedstawiał żyzną scenę stolicy imperium Yuan. Shangdu – stolica imperium Yuan zajmuje ważną pozycję w chińskiej historii i światowej historii. 29 czerwca 2012 roku 36 Światowa Konferencja Dziedzictwo w Petersburgu Rosji oficjalnie ogłosiła, że ruiny Shangdu – stolicy dynastii Yuan w Chinach zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest to 42 światowe dziedzictwo w Chinach, a też pierwsze w Autonomicznym Regionie Wewnętrznej Mongolii. Te ruiny stolicy, które u historyków są porównywalne ze starożytnym miastem Włoch – Pompeje, łącząc w sobie kulturę mongolską i chińską cywilizację, zanotują istotny etap cywilizacji w historii ludzkości.

Shangdu znajduje się na rozległych łąkach w obrębie powiatu Zhenglanqi przy obwodzie Xilin Gol Regionu Autonomicznego Wewnętrznej Mongolii, była stolicą największego w świecie imperium dynastii Yuan, została założona w roku 1256 naszej ery. Shangdu była miejscem urodzenia dynastii Yuan w Chinach, a także kolebką kultury mongolskiej, Kublai Khan założył tutaj dynastię Yuan. Słynna debata między buddystą a Dao, stworzenie systemu prowincji i innych wiele ważnych wydarzeń historycznych miało miejsce w Shangdu. Shangdu – stolica dynastii Yuan została już zredukowane do popiołu w promiennych ogniach wojny chłopskiej, istnieją dziś jej ruiny tutaj, odwiedzający wyobrażają sobie w opisie narratora, że owe wspaniałe budynki istniały właśnie tutaj.

- Oto sala główna Daan, gdzie cesarze spotykali się z ministrami, wysłannikami zagranicznymi, i odbywali ważne uroczystości. I właśnie w tym pałacu Daan Marco Polo był u Kublai Khan na audiencji.

Po angielsku Shangdu – stolica dynastii Yuan to Xanadu. W roku 1816 Samuel Taylor Coleridge opublikował wiersz Kublai Khan, odtąd było położone symboliczne znaczenie Xanadu w literaturze Zachodu. Zastępca dyrektora Państwowej Administracji ds Dziedzictwa Kulturowego Chin Tong Mingkang powiedział naszej reporterce, że Shangdu – stolica dynastii Yuan była miastem posiadającym charakte- rystyczne cechy użytków zielonych, i bezpośrednim odzwierciedleniem binarnej kultury koczownictwa i rolnictwa, i ma ważną pozycję w umysłach ludzi Zachodu. Pan Tong mówi:

- Sama wzmianka o Xanadu ludzie Zachodu są świadomi. Xanadu nie tylko ma bardzo wysoki profil, co więcej wywarła ogromne wpływy na muzykę, taniec, teatr, architekturę i inne w Zachodzie. W umysłach ludzi Zachodu jest to właśnie raj.

Od roku 1996 rozpoczęła się praca na rzecz reklamowania Shangdu – stolicy dynastii Yuan jako dziedzictwa światowego. W roku 2012 ruiny Shangdu – stolicy dynastii Yuan w Chinach zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiceburmistrz Xilingol Qiqige powiedziała naszej reporterce, że brak referencyjnych przypadków i słabość zespołu ekspertów są największymi trudnościami i wyzwaniami w 16-letnim procesie deklaracji światowego dziedzictwa. Ona mówi:

- W ciągu 16 lat od dnia ogłoszenia prośby o Światowe Dziedzictwo zajmujemy się tą pracą głównie za pomocą ekspertów delegowanych przez rząd centralny, a nasz lokalny rząd kultywował też własny zespół ekspertów, zwłaszcza w zakresie ochrony ruin. A mimo tego, słaby stopień profesjonalizacji nadal jest największym wyzwaniem pod nami. W związku z tym opracowaliśmy planowania i polityki, ustanoliśmy odpowiednie instytucje, i czyniamy wysiłki na rzecz wyszkolenia profesjonalistów.

Równowaga między ochroną a rozwojem ważnych zabytków historyczno-kulturalnych ciągle jest centrum uwagi ze wszystkich stron. W roku 2010 oficjalnie opublikowano Program ochrony ruiny Shangdu – stolicy dynastii Yuan. W tym samym roku rząd Regionu Autonomicznego Wewnętrznej Mongolii i miejski rząd Xilingol wydały dokumentacje do dalszego wzmacniania wszechstronnej ochrony ruiny Shangdu – stolicy dynastii Yuan. Sekretarz komitetu KPCh w powiecie Zhenglanqi Tian Yong powiedział naszej reporterce, że rząd powiatowy czynił różne wysiłki na rzecz komleksowej odbudowy ekosystemu w obrębie ruiny. On mówi:

- Na obszarach ruiny nie ma ani słupa telefonicznego ani innej rzeczy współczesnej, tutejsze otoczenie ekologiczne jest już przywrócone do stanu kilkadziesiąt lat temu, a nawet setek lat temu.

Proces archeologicznego wykopaliska ruiny przyciągał do siebie wielką uwagę ludzi. W marcu 2002 roku zapoczątkowano ochronne wykopaliska ruiny Shangdu – stolicy dynastii Yuan. I w okresie od roku 2004 do chwili obecnej w mieście Xilingol odbyło się 5 sympozjów naukowych poświęconych badaniom nad ruiną Shangdu – stolicy dynastii Yuan. Dyrektor Muzea Wewnętrznej Mongolii Tala wielokrotnie uczestniczał w archeologicznych wykopaliskach ruiny, powiedział on naszej reporterce, że ruina Shangdu – stolicy dynastii Yuan jest to ruina z gleby, a ochrona ruiny z gleby jest to problem ogólnoświatowy, teraz opierając się na regularnych danych z monitoringu prowadzą oni bardzo ostrożną ochronę ruiny, i dalsze ochronne wykopaliska archeologiczne w ruinie. Dyrektor Muzea Wewnętrznej Mongolii Tala mówi:

- przez archeologiczne wykopaliska będzie wywnioskować coś innego niż zapisy historycznej, jak np. skalę miasta, formę architekto- niczną, układ ulic, itd. Ogólne rozumienie miasta polega na wynikach badań archeologicznych.

Po pomyślnym wpisaniu do listę Dziedzictwa Światowego władze miejskie Xilingol oświadczyły, że kulturalne i reliktowe oddziały wszystkich szczebli będą w dalszym ciągu wzmacniały ochronę ruiny Shangdu – stolicy dynastii Yuan, i tym rzetelnie spełniały Między- narodową Konwencję Dziedzictwa UNESCO. Wiceburmistrz Xilingol Qiqige stwierdziła, że wysunięcie prośby o światowe dziedzictwo ma na celu lepszą ochronę. Ona mówi:

- Poprzez proces wpisania ruiny Shangdu – stolicy dynastii Yuan do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO ludzie mają bardzo nowe rozumenie historii imperium Yuan i jego wkład do narodu chińskiego.

W roku 1985 Chiny oficjalnie przystąpiły do Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, i istnieje obecnie w Chinach 42 dziedzictw światowych. Omawiając ochronę światowych dziedzictw w Chinach, zastępca dyrektora chińskiej Państwowej Administracji Dziedzictwa Kulturowego Tong Mingkang mówi:

Trzeba dobrze ochraniać i wykorzystać światowe dziedzictwa, aby naprawdę poprawiać prawa i interesy kulturowe lokalnych mas ludowych oraz podnosić ich stopy życiowe, i również promować wszechstronny rozwój lokalnych gospodarki i społeczeństwa, i tym sposobem realizować nasz cel promowania dziedzictwa kulturowego, oto właśnie wielki rozwój i wielki rozkwit kulltury.

Więcej na ten temat
Wasze opinie
Forum-gorące tematy
web polish.cri.cn
   Webradio
Kalendarium
Chińskie ABC
Informacje praktyczne
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China