Flaga państwowa, godło państwowe, hymn narodowy i stolica

中国国际广播电台


[Flaga państwowa]:
Flaga państwowa Chińskiej Republiki Ludowej –czerwona flaga z pięcioma gwiazdkami ma stosunek długości do szerokości 3:2. Kolor flagi jest czerwony i jest symbolem rewolucji. Na fladze jest 5 pięciokątowych gwiazd koloru żółtego, cztery mniejsze gwiazdy mieszczą się wokół wielkiej gwiazdy, symbolizuje to wielką jedność narodu chińskiego pod kierownictwem Komunistycznej Partii Chin. 

[Godło Państwowe]:

Na Godle Państwowym widnieją flaga państwowa, brama Tiananmen, koło zębate oraz kłosy pszenicy i ryżu, co symbolizuje zwycięstwo rewolucji demokratycznej narodu chińskiego rozpoczętej od ruchu 4 maja  oraz powstanie nowych Chin, dyktatury ludowo—demokratycznej kierowanej przez klasę robotniczą i bazującej na sojuszu robotników i chłopów.    

[Hymn narodowy]:
Hymn Państwowy Chińskiej Republiki Ludowej pt „Marsz Ochotników” został napisany w 1935 roku. Słowa hymnu napisał pisarz, Tian Han, melodię skomponował założyciel ruchu nowej muzyki chińskiej, Nie Er. Pieśń ta była pieśnią tytułową filmu „Pokolenie Walczące z Burzą”, który poświęcony był walce narodu chińskigo. Film opowiadał historię jak to po zamachu 18 września wojska japońskie zajęły trzy prowincje w północno—wschodniej części Chin, naród chiński znalazł się w ciężkiej sytuacji, niektórzy inteligenci żyli w niepewności i ruszyli do bohaterskie walki z agresorami japońskimi. Po projekcjach tego filmu i rozwoju ruchu oporu pieśń ta została szybko spopularyzowana w całym kraju i nazwana została sygnałem do walki o wyzwolenie narodu chińskiego.

27 września 1949 roku na pierwszym plenarnym posiedzeniu Chińskiej Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej zadecydowano, że przed ustaleniem oficjalnego hymnu państwowego, pieśń „Marsz Ochotników” służyć będzie jako hymn państwowego. 14 marca 2004 roku na drugiej sesji OZPL 10-tej kadencji uchwalono projekt poprawki do Konstytucji, w którym ustalono, że „Marsz Ochotników” jest oficjalnym Hymnem Państwowym ChRL. 

   《Hymn Chińskiej Republiki Ludowej》 

Powstańcie, którzy nie chcą być niewolnikami!
Naszą krwią i naszym ciałem wznieśmy nowy Wielki Mur!
Naród Chiński znajduje się w krytycznym momencie,
Każdy wydobył z siebie ostatni krzyk.
Powstańmy! Powstańmy! Powstańmy!
Zjednoczeni jak jeden mąż,
Maszerujemy pod ogniem armatni nieprzyjaciela !
Maszerujemy pod ogniem armatni nieprzyjaciela !
Naprzód! Naprzód! Naprzód!

[Stolica]:
Stolica Chińskiej Republiki Ludowej: Pekin 

29 września 1949 roku, Chińska Ludowa Konsultatywna Rada Polityczna ogłosiła, że sprawując kompetencję Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych jednomyślnie uchwaliła Wspólny Program Ludowej Konsultacji Politycznej Chin. 1 października 1949 roku, na bramie Tian An Men, przewodniczący Chin, Mao Tsetung uroczyście ogłosił całemu światu, że powstał Centralny Rząd Ludowy Chińskiej Republiki Ludowej. Od tego czasu Pekin, jako stolica Chin, razem z nową Republiką otworzyli nową kartę w historii narodu chińskiego.