>>[Dynastii Chin]
Pierwsza dynastia w historii Chin - Dynastia Xia
Dynastia Shang: Pierwsza dynastia w historii Chin, której istnienie zostało potwierdzone 
Dynastia Zachodnia Zhou i Wschodnia Zhou, Okres Wiosny i Jesieni oraz Okres Walczących Królestw 
Dynastia Qin: Pierwsza dynastia feudalna w historii Chin 
Dynastia Han 
Dynastie Trzech Królestw, Jin, Południowa i Północna 
Dynastia Sui i Tang 
Dynastia Song 
Dynastia Yuan 
Dynastia Ming 
Dynastia Qing 
>>[Chińskie Znane Księgi Historyczne]
„Księga o Sztuce Wojny Sunzi”
„Notatki Historyczne Shiji”
>>[Ważne okresy rozkwitu w historii Chin]
Ważne okresy rozkwitu w historii Chin 
>>[Tajemnice Historyczne]
Legenda o Xu Fu, który dotarł do Japonii 
Groty Mogaoku w Dunhuang 
Gdzie znajdują się kulturalne relikty Parku Yuanmingyuan? 
Zagubione skamieliny Homo Pekiniensisa 
Tajemnica śmierci konkubiny Yang Yuhuan 
Grobowiec Shihuangdi Dynastii Qin 
>>[Zapiski z Historii Chin]
Ile szlaków jedwabnych wciąż istnieje na świecie 
Pochodzenie nazw strażnic na Wielkim Murze Chińskim 
Przypowieść o nazwach geograficznych Tajwanu 
Chińczycy są nazywani „potomkami smoka” z powodu starożytnych totemów i legendy 
Chińska kultura nazwiska i imieniu 
Jak Zachód otrzymał od Chin wiedzę o hodowli jedwabników 
Pochodzenie i ewolucja pisma chińskiego 
Bicie Dzwonu Yongle słyszane jest w odległości 45 kilometrów 
Odkryte za pomocą teledetekcji nowe cudowne oblicze starożytnego miasta Pekinu 
Igła z kości i ozdoby ludzi starszej epoki jaskiniowej