>>[Poezje Historyczne Chin]
Utalentowany pisarz Su Shi 
Wieszcz Du Fu i jego poezja 
„Święty poeta” Li Bai i jego poezje
Wspaniała poezja dynastii Tang w Chinach 
Poeta idylliczny TaoYuanming i jego wiersze 
Qu Yuan i jego wiersze 
Pierwsza kolekcja poematów, „Księga Pieśni”
>>[Chińska Klasyczna Literatura Dramatyczna]
Dramaturg Li Yu 
Znany dramaturg Guan Hanqin 
>>[Chińskie Klasyczne Powieści]
Pu Song ling i jego powieść „Liaozhaizhiyi” 
Podróż na zachód
„Romans trzech królestw”
Sen o szkarłatnym pawilonie 
>>[Epopeje]
Biografia Króla Gesara 
Epopeja „Jangur” 
Epopeja Manas