Historia o Klasztorze Xuankong, Klasztorze Wiszącym w Powietrzu
中国国际广播电台


Jak wszędzie wiadomo klasztory są budowane głównie na płaskiej ziemi, jednak w północnych Chinach, w Prowincji Shanxi, jest klasztor zbudowany na urwisku, jego nazwa brzmi Klasztor Wiszący w Powietrzu. Jest on bardzo słynny w Chinach. Klasztor Wiszący w Powietrzu znajduje się niedaleko miasta Taiyuan, w północnej części prowincji Shanxi. Został on zbudowany 1400 lat temu. Jest to jedyny w Chinach klasztor zarówno buddyjski, jak i taoistyczny i konfucjański. Klasztor Wiszący w Powietrzu to nazwa tłumaczona na polski, po chińsku jego nazwa brzmi „Xuankongsi”. Wcześniej miał on inną nazwę „Xuankongge”. Wymowy obu nazw są podobne, ale pisze się je inaczej. W nazwie „Xuankongge” znak „Xuan” pochodzi z księgi taoizmu, a „Kong” z ksiąg buddyjskich. Później zmieniono jego nazwę na „Xuankongsi”, gdzie „Xuankong” znaczy „w powietrzu”.

Wśród licznych starożytnych chińskich obiektów budowlanych Klasztor Wiszący w Powietrzu jest unikalny. Zbudowany jest na urwisku i patrząc z daleka wydaje się, że cały kompleks wisi w powietrzu. W klasztorze tylko kilkanaście długich drewnianych kolumn podtrzymuje cały obiekt. W klasztorze jest ogółem 40 pokoi, które są połączone drewnianymi korytarzami. Chodząc korytarzami turyści są bardzo ostrożni i boją się, że mogą z klasztoru wypaść.

Klasztor Wiszący w Powietrzu ma wiele cech charakterystycznych. Pierwszą z nich jest jego piękno. Klasztor znajduje się na urwisku. Skały górujące nad klasztorem, jak duży i naturalny parasol, ochraniają klasztor przed deszczem. Góry wokół klasztoru odgrywają rolę obronną przed mocnymi promieniami słońca. Dlatego, pomimo upływu tysiąca lat, drewniany klasztor stoi aż do dzisiaj.

Drugą cechą charakterystyczną jest tzw. „xuan”, czyli to, że wisi on w powietrzu. Wielu ludzi myśli, że tych kilkanaście drewnianych kolumn nie wystarczy do podpory klasztoru, jednak w rzeczywistości niektóre z nich w ogółe nie odgrywają roli w jego podpieraniu. W istocie rzeczy tylko drewniane kolumny, które są wmurowane do środka kamienia odgrywają rolę podtrzymującą. Poza tym kilkanaście drewnianych kolumn znajdujących się pod klasztorem także pełni ważną rolę. Niektóre z nich utrzymują wagę klasztoru, inne utrzymują jego równowagę. Miejsce postawienia każdej kolumny zostało bardzo dokladnie wymierzone.

Trzecią cechą charakterystyczną klasztoru Xuankongsi, czyli Klasztoru Wiszącego w Powietrzu, jest po chińsku „qiao”, co się tłumaczy na polski „wysoka umiejętność”. Ponieważ klasztor jest zbudowany na urwisku, na małej powierzchni, dlatego brakowało miejsca na zbudowanie w nim dużej i szerokiej sali. Dlatego wszystkie obiekty są zbudowane w zależności od warunków górskich a posągi są często mniejsze niż posągi w innych klasztorach. Jeśli musiano zbudować duże sale to wtedy robiono jaskinie we wnętrzu góry.

Dlaczego Klasztor Wiszący w Powietrzu czyli klasztor na urwisku został zbudowany? Ponieważ pod klasztorem tym istniał kiedyś ważny szlak handlowy, jego wybudowanie miało na celu sprawienie wygody pielgrzymom, którzy mogli się w nim modlić. Poza tym u podnóża góry płynie rzeka i z tego powodu kiedyś często dochodziło tutaj do powodzi.

Żyjący wtedy ludzie głosili, że w miejscu tym żyje zły złocisty smok i to on powoduje powodzie. Dlatego zbudowano klasztor aby pokonać powodzie i złego smoka.

W kamieniu górującym nad klasztorem wyrzeźbiono czetery znaki, używając niebiańskiej umiejętności jaką posiadał Gongshu. Gongshu żył w Chinach 2000 lat temu i uznano go za najlepszego architekta w historii Chin. Te cztery znaki oznaczają, że tylko architekt o najwyższych umiejętnościach, jak Gongshu, był zdolny do zbudowania takiego klasztoru.