>>[Opera Pekińska]
Maski Opery Pekińskiej 
Role Opery Pekińskiej 
Historia Opery Pekińskiej 
>>[Chińskie opery lokalne]
Opera Huangmei 
Opera Kun 
Opera Yu 
>>[Motywy Operowe]
Opera „Sierota Zhao”
Torebka z drogimi prezentami
Czwarty syn (Yang Silang) odwiedza swoją matkę 
Pawilon Peonii 
Historia białego węża 
Tragiczna miłość 
Jiubaolian 
Pawilon 100 kwiatów