>>[Instrumenty Szarpane]
Rewapu 
Liuqin 
Guqin 
Jiayeqin 
Huobusi 
Dongbula 
Ruan 
Konghou 
>>[Instrumenty Smyczkowe]
Banhu 
Matouqin 
Leiqin 
Niutuiqin 
Gaohu 
Erhu 
>>[Instrumenty Dęte]
Xibili 
Houguan 
Xiao 
Guanzi 
Xun 
Sheng 
Huluxiao 
Flet 
>>[Instrumenty Młoteczkowe]
Cymbały 
>>[Instrument Kouhuang]
Kouxian 
>>[Instrumenty Perkusyjne]
Qing 
Kurantowe dzwonki 
Gong 
Bęben