Chińska Polityka Zagraniczna

中国国际广播电台

Chiny stanowczo uprawiają niezależną i samodzielną pokojową politykę zagraniczną. Zasadniczym celem tej polityki jest ochrona niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej kraju, stworzenie dobrego międzynarodowego otoczenia dla reformy i otwarcia Chin na świat oraz realizacji modernizacji w Chinach oraz ochrona pokoju światowego i sprzyjanie wspólnemu rozwojowi. Główne cele chińskiej polityki zagranicznej to:

Konsekwentne uprawianie polityki zagranicznej niezależności i samodzielności. Chiny nie nawiążą sojuszu z żadnym mocarstwem albo blokami państw, nie wezmą udziału w sojuszu militarnym lub w wyścigu zbrojeń, nie będą prowadzić rozwoju militarnego.
Sprzeciw wobec hegemonizmu, utrzymanie pokoju światowego, poparcie wszystkich krajów, które są równymi członkami społeczności międzynarodowej. Konflikty należy rozwiązywać między państwami drogą pokojowego dialogu. Nie należy grozić siłą jak i prowadzić ingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów.

Pozytywne pobudzenie stworzenia racjonalnego nowego ładu międzynarodowego. Pięć zasad pokojowego współistnienia i inne normy prawa międzynarodowego powinny być podstawą stworzenia nowego ładu międzynarodowej polityki i gospodarki.
Tworzenie na podstawie pięciu zasad pokojowego współistnienia (wzajemnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej, wzajemnej nieagresji, wzajemnej nieingerencji w sprawy wewnętrzne, równości i wzajemnych korzyści oraz pokojowego współistnienia) stosunków przyjaznej współpracy ze wszystkimi krajami.

Uprawianie wszechstronnej polityki otwarcia na świat. Chiny są gotowe na podstawie równouprawnienia i wzajemnych korzyści prowadzić szeroką wymianę handlową, współpracę gospodarczo-techniczną oraz wymianę naukowo-kulturalną ze wszystkimi krajami i regionami świata, aby pobudzać wspólny rozwój.

Stanowcze utrzymanie pokoju światowego oraz pozytywny udział w wielostronnych akcjach zagranicznych.
W ciągu 50 lat od powstania nowych Chin, dzięki uzupełnieniu, uregulowaniu i rozwojowi chińska polityka zagraniczna uległa udoskonaleniu, i ukształtowany został swoisty styl polityki zagranicznej o chińskiej specyfice. Przewiduje się, że wielobiegunowość świata i globalizacja gospodarcza będą dalej się rozwijać, stosunki międzynarodowe przeżyją wielką zmianę. Żądanie pokoju, współpraca i pobudzanie rozwoju są współnym głosem obywateli wszystkich krajów. W nowym wieku Chiny stoją przed szansami i wyzwaniami, więc powinny działać trzeźwo w dziedzinie bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów. W związku z ogólną tendencją zmiany sytuacji międzynarodowej należy w dalszym ciągu właściwie rozpoznawać chińską obecność w świecie, chwytać okazję i podejmować wyzwania. Chińczycy muszą dalej uczyć się teorii Deng Xiaopinga o sprawach zagranicznych i pod kierownictwem KC Partii z Hu Jintao na czele uprawiać niezależną i samodzielną pokojową politykę zagraniczną. Należy nieustannie prowadzić politykę zagraniczną, która dbać będzie o tworzenie międzynarodowego otoczenia sprzyjającego procesowi budowy modernizacji socjalistycznej oraz o pokój i rozwój świata.