>>[Informacje ogólne]
Informacje ogólne 
>>[Polityka Zagraniczna]
Chińska Polityka Zagraniczna 
>>[Stosunki Chin z USA, Japonią oraz Rosją]
Stosunki z USA 
Stosunki z Japonią 
Stosunki z Rosją 
>>[Chiny i Organizacje Międzynarodowe]
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo - Wschodniej (ASEAN) i Chiny 
Szanghajska Organizacja Współpracy i Chiny 
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Chiny 
Organizacja Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) i Chiny 
Światowa Organizacja Handlu (WTO) i Chiny 
>>[Ministrowie spraw zagranicznych Chin wszystkich kadencji]
Zhou Enlai   Chen Yi  Ji Pengfei
Qiao Guanhua Huang Hua  Wu Xueqian 
Qian Qichen  Tang Jiaxuan  Li Zhaoxing

>>[Ważne porozumienia dyplomatyczne Chin]
Ważne porozumienia dyplomatyczne Chin