Międzynarodowe Konwencje w sprawie ochrony środowiska, w których udział wzięły Chiny

中国国际广播电台
 

Chiny konsekwentnie i aktywnie działają w międzynarodowych sprawach dotyczących ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Ostatnio wzięły udział w ponad 30 międzynarodowych konwencjach lub układach dotyczących ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Oto lista międzynarodowych konwencji w sprawie ochrony środowiska i zasobów naturalnych, w których udział wzięły Chiny:

Międzynarodowa konwencja w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu mórz ropą naftową ( 1954 roku, Londyn)
Konwencja w sprawie rybołówstwa i ochrony fauny i flory na morzach otwartych ( 1958 roku, Genewa)
Międzynarodowa konwencja kontroli nad łowieniem wielorybów ( 1946 roku, Waszyngton)
Porozumienie w sprawie ochrony flory w południowo-wschodniej Azji i Pacyfiku ( 1956 roku, Rzym)
Konwencja o płytach kontynentalnych ( 1958 roku, Genewa)
Konwencja o Antarktyce (1959 roku, Waszyngton)
Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialnościach cywilnych za zanieczyszczenie ropą naftową (1969, Brukseli)
Światowa konwencja o ochronie dziedzictwa kulturowego i naturlanego (1972 roku, Paryż)
Konwencja o zasadach przestrzeganych przez różne kraje podczas badania i skorzystania z przestrzeni kosmicznych, w tym księżyca oraz innych planet ( 1972 roku, Moskwa)
Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz odpadami i innymi materiałami ( 1972 roku, Londyn)
Konwencja o zakazie rozwoju, produkcji i zachowaniu broni biologicznej oraz środków trujących oraz zlikwidowaniu tego typu broni (1972 roku, Londyn)
Protokół o dokonaniu ingerencji na morzach otwartych podczas zanieczyszczenia materiałami poza ropą naftową ( 1973 roku, Londyn)
Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeńspowodowanych przez statki ( 1978 roku, Londyn)
Konwencja o ochronie obiektów z materiałami nuklearnymi ( 1979 roku, Wieden)
Konwencja o ochronie warstwy ozonowej w Wiedniu ( 1985 roku, Wieden)
Konwencja o udzieleniu pomocy podczas wypadku wycieków lub promieniowania nuklearnego ( 1985 roku, Wieden)
Konwencja o wczesnym informowaniu o wypadku nuklearnym ( 1986 roku, Wieden)
Protokół o zużyciu materiału z warstwy ozonowej w Montrealu (1987 roku, Montreal)
Centralna sieć hodowania ryb w Azji i Pacyfiku (1988 roku, Bangkok)
Konwencja o kontrolowaniu przewożenia przez granicę niebezpiecznych odpadów i ich rozwiązaniem w Baselu ( 1989 roku, Basel)
Ramowa Konwencja ONZ o zmianach klimatu ( 1992 roku, Rio De Janeiro)
Konwencja o ochronie rozmaitości fauny i flory (1992 roku, Rio De Janeiro)
Porozumienie między Chińską Republiką Ludową i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wspólnej ochronie lasów przed pożarem (1980 roku)
Porozumienie między Chińską Republiką Ludową i rządem Japonii o ochronie ptaków migrujących i środowiska ich pobytu (1981 roku)
Porozumienie między Chińską Republiką Ludową i rządem Australii o ochronie ptaków migrujących i środowiska ich pobytu (1986 roku)
Porozumienie między Chińską Republłiką Ludową i Islamską Republiką Pakistanu o współpracy w pokojowym korzystaniu z energii jądrowej (1986 roku)
Poza tym rząd chiński aktywnie popiera ważne międzynarodowe dokumenty dot. ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Treści tych dokumentów wpisane są w przepisy chińskie. Takimi dokumentami były m.in. Deklaracja ONZ o środowiskach ludzkich z 1972 roku w Sztokholmie, Program o ochronie światowych zasobów naturalnych opublikowany przez wiele państw świata w roku 1980, deklaracja w Nairobi z 1982 roku oraz Deklaracja o ochronie środowiska i rozwoju w Rio De Janeiro z 1992 roku.