>>[Realny stan w zakresie ochrony środowiska naturalnego]
Sytuacja ogólnaStan otoczenia wodnegoStan jakości atmosfery 
Realny stan warunków ekologicznychStan różnorodności gatunków biologicznych 
>>[Ochrona środowiska ]
Walka z zanieczyszczeniem otoczeniaOchrona obszarów leśnychOchrona terenów bagiennych 
Walka z pustynnieniemZachowanie różnorodności gatunków biologicznych 
Zakładanie rezerwatów przyrody 
>>[Postęp i cel]
Postępy w wysiłkach Chin na rzecz ochrony środowiska naturalnegoCele ochrony środowiska Chin 
>>[Instytucje i organizacje ochrony środowiska]
Państwowy Urząd Ochrony Środowiska 
Komisja d/s współpracy międzynarodowej w sprawie środowiska i rozwoju Chin 
Fundusz ochrony środowiska ChinPrzyjaciel przyrody 
Zielony PekinInne oficjalne instytucje ochrony środowiska Chin 
Inne nieoficjalne organizacje ochrony środowiska Chin
>>[Współpraca międzynarodowa]
Międzynarodowa wymiana i współpraca w dziedzinie środowiska 
Międzynarodowe Konwencje w sprawie ochrony środowiska, w których udział wzięły Chiny 
Wysiłki Chin na rzecz dotrzymania międzynarodowych konwencji d/s środowiska 
Chiny i „Protokół Montreal” 
Chiny i „konwencja rozmaitości fauny i flory”