Xi Jinping: AIIB powinien stać się nową platformą promującą budowanie społeczności ludzkich losów

2020-07-28 21:31:33

Wideokonferencja Dorocznego Spotkania V Rady Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych została otwarta we wtorek. Podczas ceremonii otwarcia przewodniczący Chin Xi Jinping powiedział w swoim przemówieniu, że aby rozwiązać sprzeczności w procesie globalizacji gospodarczej, poszczególne państwa powinny dążyć do stworzenia bardziej integralnego globalnego zarządzania. Jego zdaniem, należy wprowadzić skuteczniejsze mechanizmy wielostronne i aktywniejszą współpracę regionalną. AIIB powinno stać się nową platformą promowania wspólnego rozwoju swoich członków i budowania wspólnej przyszłości dla ludzkości - podkreślił.

Xi Jinping przedstawił cztery propozycje dotyczące rozwoju AIIB. Zaproponował, aby członkowie skupili się na wspólnym rozwoju. Według niego, należy budować AIIB jako nowy typ wielostronnego banku rozwoju, który promuje wspólny globalny rozwój, zapewnia świadczenia wysokiej jakości, niskie koszty i zrównoważone inwestycje infrastrukturalne. Musimy wprowadzać innowacje w koncepcjach rozwoju, modelach biznesowych i zarządzaniu instytucjonalnym - zaapelował chiński przywódca. Poprzez elastyczne i zróżnicowane produkty finansowania rozwoju, będziemy promować wzajemne połączenia i zielony rozwój, wspierać postęp technologiczny, tak aby AIIB stało się nową platformę praktyk rozwojowych - zaznaczył. Należy przestrzegać wysokich standardów i jakości oraz międzynarodowych standardów, aby stworzyć najlepsze praktyki w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju - dodał. Xi stwierdził, że należy trzymać się otwartości i integracji, aby uczynić AIIB nowym przykładem międzynarodowej współpracy wielostronnej w celu promowania globalizacji gospodarczej w kierunku większej otwartości, integracji , zrównoważenia i korzyści dla wszystkich.

Ranking