Komentarz: Armia chińska jest niezłomną siłą, która broni ludzi i utrzymuje pokój

2020-08-01 18:57:41

93. rocznica powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przypadła w sobotę. W ciągu tych 93 lat, pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin, armia chińska osiągnęła zasługi dla niepodległości narodowej, wyzwolenia ludu i narodzin Nowych Chin. Wniósła znaczący wkład w ochronę suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych, a także odegrała ważną rolę w utrzymaniu pokoju i stabilności na świecie.

Obecnie świat przechodzi poważne zmiany, których nie widziano od wieku. Epidemia koronawirusa wywarła głęboki wpływ na światowy model i porządek. Geostrategiczna rywalizacja między głównymi krajami staje się coraz bardziej zaciekła, a niepewność dotycząca niestabilności znacznie wzrosła. Służba w budowaniu społeczności wspólnej przyszłości jest światową rolą obrony narodowej Chin w Nowej Erze.

Ranking