Komentarz: Międzynarodowe Targi Handlu Usługami pokazały, że otwarcie Chin nigdy się nie skończy

2020-09-10 20:48:02

Międzynarodowe Targi Handlu Usługami w Chinach 2020 zakończyły się w środę w Pekinie. Podczas pierwszego dużego międzynarodowego wydarzenia gospodarczego i handlowego, które odbyło się w Chinach od wybuchu epidemii koronawirusa, zaprezentowano w ciągu 6 dni: 97 osiągnięć, 19 osiągnięć platformy sojuszu i 99 innowacyjnych osiągnięć. Uczestniczące w targach prowincje, regiony i miasta, duże przedsiębiorstwa centralne i finansowe podpisały łącznie 240 umów i porozumień. Tegoroczne targi można określić jako wiele jasnych punktów i owocnych wyników, w pełni demonstrujących ogromny potencjał i atrakcyjność chińskiego rynku.

Międzynarodowe organizacje ze 148 krajów i regionów, ambasady w Chinach, zagraniczne stowarzyszenia biznesowe oraz 22 000 krajowych i zagranicznych firm i instytucji wzięły udział w wydarzeniu w trybie online i offline. Podkreślono nowe modele biznesowe, takie jak handel cyfrowy, komunikacja 5G, przemysłowy internet, inteligentne biuro i innowacje w technologii blockchain. Zawarto transakcje, zwłaszcza w dziedzinie handlu cyfrowego, co pokazuje ogromny potencjał cyfryzacji gospodarczej, tworzenia sieci i inteligentnego rozwoju.

Będąc drugim co do wielkości importerem handlu usługami na świecie, Chiny zawsze wnosiły witalność w rozwój globalnego przemysłu usługowego. Według danych Ministerstwa Handlu od 2012 roku średnie roczne tempo wzrostu handlu usługami w Chinach wynosi około 7,8%, czyli jest wyższe niż globalne tempo wzrostu. W 2019 roku łączny import i eksport usług w Chinach przekroczył 5,4 bln juanów, a udział sektora usług we wzroście gospodarczym osiągnął 59,4%. Chiny są ważną siłą napędową rozwoju światowej gospodarki Jako centrum podaży i popytu w światowym handlu usługami, Chiny odgrywają coraz większą rolę.

Ranking