Pekin: Przemówienie Peng Liyuan na sympozjum poświęconym sprawom kobiet

2020-09-16 14:35:29

Sympozjum, dotyczące eliminacji ubóstwa i roli kobiet w XXI wieku, upamiętniające 25. rocznicę Światowej Konferencji Kobiet w Pekinie i 5. rocznicę Globalnego Szczytu Kobiet, odbyło się w środę w Pekinie. Peng Liyuan, małżonka przewodniczącego Chin Xi Jinpinga, wygłosiła przemówienie na posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo.

Peng Liyuan powiedziała, że w ciągu ostatnich 25 lat sprawy kobiet na świecie poczyniły pozytywny postępy, wzrosła świadomość równości mężczyzn i kobiet, wysiłki na rzecz wspierania rozwoju kobiet były bardziej skuteczne, a środowisko dla rozwoju kobiet stale się poprawiało.

Peng Liyuan wezwała ludzi z różnych środowisk z całego świata do kontynuowania ducha Światowej Konferencji Kobiet w Pekinie i Globalnego Szczytu Kobiet. Wezwała także do połączenia rąk i aktywnego działania w celu zapewnienia kobietom równego dostępu do edukacji o wysokiej jakości, równych szans na zatrudnienie oraz promowania rozwoju spraw kobiet wraz ze kwestiami gospodarczymi i społecznymi.


Ranking