Opinia dr. Kuhna w sprawie Chin: Społeczność wspólnej przyszłości dla ludzkości a napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi

2020-10-17 15:37:20

Jakie jest dzisiaj rozwiązanie konfliktu między USA i Chinami? Jakie jest znaczenie budowania społeczności wspólnej przyszłości dla ludzkości? Według dr Kuhna, Stany Zjednoczone i Chiny muszą mierzyć się z tymi samymi problemami: globalna pandemia, zmiany klimatyczne, światowe ubóstwo, przepaść między bogatymi a biednymi, terroryzm czy przestępczość zorganizowana to główne z nich. W takiej sytuacji powstaje przestrzeń do budowy społeczności wspólnej przyszłości dla ludzkości. Spoczywa na nas ciężar znalezienia właściwej drogi, po której zarówno wielkie kraje, jak i mniejsze narody mogą z godnością i wzajemnym szacunkiem sprawiedliwie kroczyć w pokoju i harmonii.


Opinia dr. Kuhna w sprawie Chin: Społeczność wspólnej przyszłości dla ludzkości a napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi

Ranking