Xi Jinping: Nowy wzór rozwoju Chin zapewni wszystkim państwom więcej możliwości

2020-11-21 23:52:59

Przewodniczący Chin Xi Jinping za pośrednictwem łącza wideo w Pekinie wziął udział w sobotę wieczorem w pierwszej fazie 15. szczytu G20 i wygłosił w jego trakcie przemówienie.

Chiński lider podkreślił, że budowa nowego wzorca rozwoju nie jest polityką prowadzoną za zamkniętymi drzwiami, ale wspólnym wysiłkiem czynionym z obu stron: podaży i popytu. Poprzez całkowite zniesienie barier w produkcji, dystrybucji, obiegu i konsumpcji towarów, zwiększymy odporność i konkurencyjność gospodarczą, dzięki czemu zbudujemy nowy otwarty system ekonomiczny na wyższym poziomie – wyjaśnił przywódca Chin. Da to wszystkim państwom więcej możliwości dzielenia się owocami wysokiej jakości rozwoju gospodarczego Chin – dodał.

Ranking