Chiny 2021: Systematyczne wsparcie wspólnoty dobrobytu

2020-12-18 21:35:38

Centralna Konferencja Gospodarcza, która zakończyła się w piątek, zaproponowała, aby w 2021 roku Chiny trzymały się strategicznych podstaw zwiększania popytu wewnętrznego, promowania zatrudnienia, rozszerzania grup o średnich dochodach i systematycznego promowania wspólnego dobrobytu.

Na spotkaniu zaapelowano, aby połączyć ekspansję konsumpcji z poprawą jakości życia ludzi, poprawić efektywność wydatków na usługi publiczne, takie jak edukacja, opieka medyczna, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, wspierać rozwój gospodarki cyfrowej, zwiększyć inwestycje w nową infrastrukturę oraz realizować działania rewitalizacyjne.

Zaproponowano również, aby w 2021 roku Chiny rozwiązały ważne problemy mieszkaniowe w dużych miastach, promowały stabilny i zdrowy rozwój rynku nieruchomości oraz przywiązywały dużą wagę do budowy tanich mieszkań na wynajem.

Ranking