Urzędnicy z Sinciangu krytykują pogłoski zagranicznych sił antychińskich

2021-01-13 11:13:27

Biuro Informacyjne władz Autonomicznego Regionu Sinciang Ujgur zorganizowało we wtorek w Pekinie drugą konferencję prasową poświęconą kwestiom związanym z Sinciangiem. W odniesieniu do pogłosek dotyczących „inwigilacji na szeroką skalę, pracy przymusowej, a nawet ludobójstwa w Sinciangu", których autorami są zagraniczne siły antychińskie, wicedyrektor Departamentu Publicznego Komitetu Partii w Sinciangu Xu Guixiang przedstawił na spotkaniu fakty i dane dotyczące sytuacji w tym regionie. Jednocześnie przedstawił historyczne i współczesne przykłady złych praktyk Stanów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka.

Mówiąc o wzroście populacji w Sinciangu, Xu Guixiang przytoczył dane statystyczne i wskazał, że w latach 2010-2018 ludność narodowości ujgurkiej w Sinciangu wzrosła z 10171 500 do 12718400 , co oznacza wzrost o 25,04%.

W jego opinii, Stany Zjednoczone mają niedobre wyniki w kwestii walki z terroryzmem. W imię praw człowieka i walki z terroryzmem Stany Zjednoczone przeprowadziły wojny w Afganistanie, Iraku, Syrii i w innych regionach, czego konsekwencją sa miliony niewinnych ofiar, przesiedlenia dużej liczby uchodźców oraz nieuleczalne rany wojenne - stwierdził.

Jeśli chodzi o kwestię „pracy przymusowej”, Xu Guixiang zwrócił uwagę, że w corocznym „Raporcie o handlu ludźmi” opublikowanym przez Stany Zjednoczone przyznano, że Stany Zjednoczone mają poważne problemy między innymi dotyczące pracy przymusowej, przymusowej prostytucji i wykonywanie pracy niewolniczej w ramach spłaty długów. Dodatkowo USA są krajem pochodzenia, docelowym i tranzytu dla handlarzy ludźmi, a nawet amerykańscy urzędnicy są zaangażowani w handel ludźmi i pracę przymusową - podkreślił.

Dyrektor Xu stwierdził, że mniejszościowe grupy etniczne w Stanach Zjednoczonych są zastraszane i wykluczane, a ponadto stoją w obliczu długotrwałej, rozległej i systematycznej dyskryminacji w różnych dziedzinach, takich jak polityka, gospodarka, kultura i życie społeczne. Jego zdaniem, liczba rdzennych Amerykanów w Stanach Zjednoczonych stanowi obecnie tylko 2% w całkowitwej populacji Stanów Zjednoczonych. .

Xu Guixiang powiedział, że to, co zrobiły Stany Zjednoczone, naruszyło międzynarodowe aksjomaty i kryterium wartości, podważyło ludzką moralność i podstawowe sumienie, zagraża międzynarodowej koncepcji praw człowieka i zasadom konwencji. To właśnie Stany Zjednoczone są krajem, w którym naprawdę popełnia się ludobójstwo! - dodał.


Ranking