Komentarz: Umowa inwestycyjna między Chinami a UE ma na celu pogłębienie dwustronnych stosunków gospodarczych i handlowych

2021-01-13 20:28:14

Rui Lourido, przewodniczący Obserwatorium Portugalia-Chiny

Przywódcy Chin i UE 30 grudnia 2020 roku wspólnie ogłosili za pośrednictwem wideokonferencji zakończenie negocjacji Umowy Inwestycyjnej Chiny-UE (zwanej dalej „Umową”). W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Chin Xi Jinping, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Moim zdaniem to porozumienie ma duże znaczenie historyczne dla Europy, co znajduje odzwierciedlenie głównie w następujących czterech aspektach:
Po pierwsze, umowa obejmuje największą populację świata: Chiny mają obecnie ponad 1,4 miliarda ludzi, co stanowi około 17% całej światowej populacji; UE ma około 400 milionów mieszkańców.
Po drugie, umowa zwiększa korzyści gospodarcze poprzez połączenie dwóch najważniejszych gospodarek świata. W tej umowie Chiny złagodziły bezprecedensowe warunki dostępu do rynku dla europejskich inwestycji.
Po trzecie, negocjacje umowy rozpoczęły się w 2013 roku, a po siedmiu latach zostały ostatecznie pomyślnie zakończone, zanim urząd objął nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Stany Zjednoczone już wyraziły dezaprobatę dla tej umowy.
Po czwarte, umowa wzmacnia geopolityczne przewagi Europy i Chin poprzez stabilizację stosunków gospodarczych i jednoczesne uproszczenie poprzednich 27 umów dwustronnych, a także stanowi platformę dla obu stron do lepszej obrony ich interesów i strategicznego partnerstwa.
Umowa inwestycyjna między UE a Chinami nie tylko wzmocni autonomię UE w zakresie ochrony własnych interesów przed jej międzynarodowymi partnerami, ale także zacieśni stosunki między państwami UE a Chinami.
Umowa inwestycyjna Chiny-UE wykazała poparcie dla multilateralizmu i wzajemnie korzystnych negocjacji, a także będzie miała pozytywny wpływ na inne kraje.
Portugalia bardzo popiera pogłębienie umowy, ponieważ poza wzajemnymi inwestycjami zapewni ona również lepsze ramy między Chinami a Portugalią w celu wzmocnienia stosunków między Portugalią a obszarem Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau, przy pełnym poszanowaniu zasady „jeden kraj, dwa systemy” w oparciu o promocję stosunków gospodarczych i kulturowych między Chinami a krajami portugalskojęzycznymi.

Ranking