Rzecznik Stałej Misji Chińskiej w Genewie odrzucił niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli Wielkiej Brytanii dotyczące Chin

2021-02-23 16:07:22

22 lutego rzecznik Stałej Misji Chińskiej w Genewie Liu Yuyin potępił niezgodne z faktami przemówienia dotyczące Sinciangu, Tybetu i Hongkongu wygłoszone przez Wielką Brytanię i inne kraje na spotkaniu wysokiego szczebla ONZ ds. praw człowieka.

Rzecznik zaznaczył, że prawa człowieka nie powinny służyć celom politycznym i nie powinny być narzędziem dyskredytowania innych krajów ani powstrzymywania ich rozwoju. Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Finlandia i inne państwa rozpowszechniają fałszywe informacje i ingerują w wewnętrzne sprawy Chin, wobec czego Pekin wyraża zdecydowany sprzeciw i całkowicie odrzuca postawione przez nie tezy.

Liu Yuyin wezwał także Wielką Brytanię i inne kraje do zwrócenia większej uwagi na rozwiązywanie własnych problemów związanych z prawami człowieka, zaprzestania upolityczniania tej kwestii, niewykorzystywania fałszywych informacji i kłamstw w celu zdyskredytowania innych krajów oraz do przyczynienia się do zdrowego rozwoju międzynarodowych praw człowieka.

Ranking