Li Keqiang: Dzielenie się z Tajwanem możliwościami rozwoju kontynentalnych Chin i promowanie integracji i rozwoju obu stron między Cieśniną Tajwańską

2021-03-11 19:57:36

W czwartek premier Chin Li Keqiang powtórzył politykę wobec Tajwanu i stwierdził, że zawsze rząd centralny podtrzymuje koncepcję „Chiny kontynentalne i Tajwan to jedna rodzina” i wprowadzono wiele rozwiązań, które przynoszą korzyści przedsiębiorstwom tajwańskim i ludziom z Tajwanu. W przyszłości będą nadal pozwalać rodakom z Tajwanu dzielić się możliwościami rozwoju kontynentalnych Chin oraz nadal promować integrację i rozwój po drugiej stronie między Cieśniną Tajwańską – powiedział Li Keqiang.

Nasza główna polityka wobec Tajwanu jest spójna i jasna, a mianowicie przestrzeganie zasady jednych Chin i „Konsensusu z 1992 roku”. Na tej podstawie, zapraszamy wszystkie partie i organizacje polityczne na Tajwanie do komunikowania się z nami, a także zapraszamy osoby ze wszystkich partii i organizacji na Tajwanie do dialogu na temat stosunków w cieśninie i przyszłości naszego narodu – oznajmił premier Rada Państwa Chin na konferencji prasowej po zamknięciu czwartej sesji OZPL XIII kadencji.

Premier Chin podkreślił, że będziemy nadal dążyć do pokojowego rozwoju stosunków w cieśninie i zjednoczenia ojczyzny, przeciwstawiać się wszelkim formom działań separatystów głoszących „niepodległość Tajwanu” i przeciwstawiać się ingerencji sił zewnętrznych.

Ranking