​Po spotkaniu ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych zaapelowano o dalsze wsparcie finansowe dla ożywienia gospodarczego na świecie

2021-04-08 16:46:58

7 kwietnia w Rzymie zakończyło się posiedzenie ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych. Osiągnięto porozumienie w sprawach uniknięcia przedwczesnego wycofania się z ekspansywnej polityki gospodarczej, promowania reformy międzynarodowego systemu podatkowego, zmiany klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Wspólny komunikat wydany po spotkaniu pokazał, że strony osiągnęły porozumienie w sprawie dalszego zacieśniania współpracy służącej rozwiązywaniu problemów jakie niosą główne wyzwania światowej gospodarki oraz zgodziły się kontynuować wsparcie finansowe w celu odbudowy światowej gospodarki po pandemii.

W komunikacie zwrócono uwagę, że ograniczenie pandemii jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia stabilnego i trwałego powrotu do zdrowia społeczeństw i gospodarek. Grupa G-20 będzie nadal wzmacniać światowy system medyczny, a jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo, będzie promować szybki i sprawiedliwy dostęp do szczepionek, leków terapeutycznych i testów.

Ponadto w komunikacie ze spotkania zwrócono również uwagę na coraz pilniejsze kwestie zmian klimatycznych i ochrony środowiska. W przyszłości toczyć się będą dyskusje na temat przyjętych strategii służących lepszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Ranking