MSZ: Plan drugiego etapu WHO dotyczący identyfikowalności został poważnie upolityczniony

2021-07-23 20:34:34
Podziel się:

23 lipca, na konferencji prasowej, rzecznik MSZ Chin, Zhao Lijian, zwrócił uwagę, że plan prac drugiego etapu identyfikowalności zgłoszony przez Sekretariat WHO państwom członkowskim został poważnie zakłócony przez upolitycznienie, jest dokumentem pozbawionym zasad nauki i obiektywności oraz ducha współpracy.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące tego planu, Zhao Lijian powiedział, że podczas briefingu państw członkowskich WHO w dniu 16 lipca, Chiny i wiele krajów jasno wyraziło swoje stanowisko w sprawie planu drugiego etapu identyfikowalności, zaproponowanego przez Sekretariat WHO. Stała Delegatura Chin w Genewie przedstawiła następnie WHO swoje poglądy i propozycje na piśmie.

Zhao Lijian zaznaczył, że ten plan pracy jest niezgodny z wymogami rezolucji 73. Światowego Zgromadzenia WHO. Rezolucja ta wyraźnie wymaga, aby dyrektor generalny WHO nadal ściśle współpracował z państwami członkowskimi w celu znalezienia zwierzęcego źródła wirusa i drogi przenoszenia na ludzi. Oznacza to, że przy formułowaniu planu pracy dotyczącego identyfikowalności na kolejny etap państwa członkowskie muszą przejąć przywództwo. WHO powinna w pełni konsultować się z państwami członkowskimi i osiągnąć porozumienie. Proces opracowywania planu pracy powinien być również otwarty i przejrzysty.

Zhao Lijian powiedział, że ten plan pracy nie jest zgodny z wnioskami i zaleceniami wspólnego raportu badawczego Chin i WHO dotyczącego identyfikowalności. Na przykład, we wnioskach wspólnego raportu badawczego dotyczącego identyfikowalności wyraźnie wskazano, że „wyciek z laboratorium jest bardzo mało prawdopodobny”, a międzynarodowa społeczność naukowa również osiągnęła w tej kwestii szeroki konsensus. Ten plan pracy nadal kładzie nacisk na „naruszenie przez Chiny procedur laboratoryjnych i spowodowanie wycieku wirusa”, ale celowo ignoruje ważne kierunki badawcze, takie jak wczesne przypadki infekcji na świecie i przenoszenie wirusów w łańcuchu chłodniczym. To sugeruje, że aktualny plan pracy jest echem „teorii wycieku laboratoryjnego”, wysuniętej przez Stany Zjednoczone i inne kraje. W połączeniu z brakiem przejrzystości w procesie opracowywania, pojawiają się wątpliwości, czy ten plan pracy jest produktem politycznej manipulacji.

Zhao Lijian podkreślił, że Chiny zawsze przywiązują dużą wagę do kwestii identyfikowalności wirusów i będą nadal pobudzać własne badania identyfikowalności. Jednocześnie, jako pierwszy kraj, który prowadzi współpracę badawczą dotyczącą identyfikowalności z WHO, Chiny będą nadal aktywnie uczestniczyć w kolejnym etapie globalnej współpracy w zakresie identyfikowalności. „Mamy nadzieję, że WHO będzie podtrzymywać ducha nauki, profesjonalizmu i obiektywizmu oraz współpracować ze społecznością międzynarodową, w celu wspólnego utrzymania naukowości i powagi badań w zakresie identyfikowalności, wspólnie przeciwstawić się upolitycznieniu kwestii identyfikowalności i wspólnie utrzymać dobrą atmosferę dla globalnej współpracy antyepidemicznej.”

Ranking