Partie polityczne i organizacje społeczne wielu krajów złożyły do WHO "Wspólne oświadczenie" sprzeciwiając się upolitycznieniu identyfikowalności Covid-19

2021-08-02 20:43:52
Podziel się:

Ponad 300 partii politycznych, organizacji społecznych i think tanków z ponad 100 krajów i regionów świata złożyło „Wspólne oświadczenie” do Sekretariatu Światowej Organizacji Zdrowia, podkreślając, że w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkości ze strony koronawirusa, społeczność międzynarodowa musi wzmocnić współpracę antyepidemiczną. Wezwały WHO do obiektywnego i uczciwego przeprowadzenia badań nad identyfikowalnością koronawirusa na świecie oraz zdecydowanie sprzeciwiły się upolitycznieniu kwestii identyfikowalności.

W myśl „Wspólnego oświadczenia”, ludzkość to wspólnota losów, a żaden kraj nie może stanąć z boku w obliczu poważnych kryzysów. Śledztwo w sprawie wirusa to poważny problem naukowy, który powinien być badany we współpracy przez naukowców i ekspertów medycznych z całego świata, a wnioski naukowe powinny być wyciągane na podstawie faktów i dowodów.

We „Wspólnym oświadczeniu” wskazano, że identyfikowalność wirusów jest wspólnym obowiązkiem wszystkich krajów na świecie. Plan prac drugiej fazy identyfikowalności zaproponowany jednostronnie przez Sekretariat WHO nie spełnia wymogów rezolucji Zgromadzenia WHO, nie został w pełni wynegocjowany z państwami członkowskimi i nie odzwierciedla w pełni najnowszych wyników globalnych badań nad identyfikowalnością. Ponadto, nie sprzyja dalszemu, dogłębnemu postępowaniu globalnej współpracy w zakresie identyfikowalności.

„Wspólne oświadczenie” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich prób upolitycznienia, etykietowania i stygmatyzacji, a także przeciwstawia się ingerencji czynników politycznych i manipulacji w proces badawczy i międzynarodową współpracę antyepidemiczną.

Ranking